Rahvusvaheline väljund

Alaprogrammi tutvustus

Rahvusvahelise väljundi osas on tugiprogrammi eesmärgiks tagada rahvusvahelise andmevahetuse korraldamine erinevate koostööprogrammide raames ning rahvusvaheliste kohustuste poolt ettenähtud mahus.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rahvusvaheline väljund 2003. a.

KokkuvõteRiikliku seire tugiprogrammi rahvusvahelise seire alamprogrammi raames esitati 2003. aastal Euroopa Keskkonnaagentuuri veeseire ja infovõrku EUROWATERNET andmestik jõgede, järvede,...

» Rahvusvaheline väljund 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal ühines Eesti Euroopa Keskkonnaagentuuriga (EKA). Eesti osales jätkuvalt õhusaaste kaugkande konventsiooni raames teostatavas kuues erinevas programmis, millest olulisemad...