Ööliblikate kooslused

Allprogrammi tutvustus

Ööliblikate seire on potentsiaalselt üks kõige informatiivsemaid selgrootute seire vorme. Seire metoodika on lihtne ja eri seirepunktide vahel kergesti ühildatav. Kogu vegetatsiooniperioodi jooksul toimuvad vaatlused minimeerivad juhuslikest keskkonnateguritest tuleneva negatiivse kõrvalmõju tulemustele. Eesti oludes annab ööliblikate seire informatsiooni kuni 750 erineva liigi arvukuse muutuste kohta. Nende seas on nii keskkonnatingimuste suhtes erakordselt kitsalt spetsialiseerunud liike kui vähenõudlikke kõikjal levinud liike (ubikviste), samuti erineb liikide levikutüüp oluliselt. Alates 2008. aastast hakati eraldi arvet pidama nende liblikaliikide üle, millel on lisapõlvkonna olemasolu kindlaks tehtud.

Alates 2005. aastast toimub ööliblikate seire neljal vaatlusalal, millest kolm olid kasutusel juba aastail 2003-2004. Liblikate püügiks kasutatakse automaatseid seirepüüniseid, mis baseeruvad 160W segavalguslampidel. Aastatel 2003-2005 kasutati seireks JALAS-tüüpi paksust kilest valguspüüniseid, aastail 2006-2011 aga Eestis valmistatud klaasfiibrist püüniseid. Iga püünise tööd reguleerib aegrelee, mis lambi päikeseloojangu ajal süütab ja päikesetõusu ajal kustutab. Püüniseid tühjendatakse kord nädalas, pühapäeviti. Seire parameetritest hinnatakse ööliblikaliikide arvu, arvukust ja isendite arvu püükides. Alates 2009. aastast esitatakse andmestik viimase Eesti liblikate kataloogi (Jürivete & Õunap, 2008) süsteemi kasutades. Varasematel aastatel ööliblikate seire aruannetes kasutatud liblikate süsteem põhines viimasel Eesti suurliblikate nimestikul (Viidalepp, 1995)

Ööliblikate seiret viib läbi Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

Seirejaamad


Ahtma   (Harju maakond, Keila vald, Laulasmaa küla)
Ahtma   (Harju maakond, Keila vald, Laulasmaa küla)
Alatskivi   (Tartu maakond, Vara vald, Metsakivi küla)
Endla   (Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Tooma küla)
Jalase   (Rapla maakond, Raikküla vald, Jalase küla)
Matsalu   (Lääne maakond, Lihula vald, Matsalu küla)
Nigula   (Pärnu maakond, Saarde vald, Reinu küla)
Nigula
Palmse   (Lääne-Viru maakond, Vihula vald, Muike küla)
Puka   (Valga maakond, Puka vald, Prange küla)
Puka
Pähni   (Võru maakond, Varstu vald, Mutemetsa küla)
Pärnamäe   (Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa)
Rocca-al-mare   (Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa)
Saburi   (Tartu maakond, Vara vald, Metsakivi küla)
Salinõmme   (Hiiu maakond, Pühalepa vald, Salinõmme küla)
Saue   (Harju maakond, Saue linn)
Uhtna   (Lääne-Viru maakond, Sõmeru vald, Sämi küla)
Viidumäe   (Saare maakond, Lümanda vald, Viidu küla)

(allikas: Ööliblikate koosluste seire aastaaruanded 2003 -2011)scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Ööliblikate kooslused 2018. a

Kogu senist seireperioodi üldistades võib öelda, et ööliblikate üldine arvukus ja liigirikkus püsivad enam-vähem stabiilsel tasemel. Samas on selgelt jälgitav alles viimase paarikümne aasta...

» Ööliblikate kooslused 2017. a.

Väga varase kevade tõttu alustati seiretööga juba märtsi viimasel nädalavahetusel. Kuigi püügihooaeg algas vara, ei olnud ilm edaspidi soe ning seetõttu lendas paljusid kevadise lennuajaga...

» Ööliblikate kooslused 2016. a.

Kuigi 2016. aasta talv ei olnud eriti külm, algas liblikate seire hooaeg seekord tavapärasel ajal, aprilli alguses. Erinevalt mitmest varasemast aastast ei esinenud 2016. aasta suvel väga pikki...

» Ööliblikate kooslused 2015. a.

2015. aasta talv oli pehme ja kevad väga varane. Teist aastat järjest tuli ööliblikate seirega alustada juba märtsikuus. Hooaja käivitanud soojalainele järgnes mitme kuu pikkune valdvalt jahe...

» Ööliblikate kooslused 2014. a.

Möödunud seirehooaega iseloomustab väga heitlik ilmastik vegetatsiooniperioodi esimesel poolel. Kevadel algas ööliblikate lendlus juba märtsikuus ning sooja kevade tõttu nihkus paljude...

» Ööliblikate kooslused 2013. a.

Kevad oli hilisem kui ühelgi varasemal aatal, mil ööliblikaid on seiratud. Seetõttu algas liblikate lendlus umbes kaks nädalat tavalisest hiljem. Maikuine soojalaine kiirendas tunduvalt...

» Ööliblikate kooslused 2012. a.

KokkuvõteSeireaastal lisandus üks ööliblikate seireala Sääre külas Saaremaal. Jahedate ööde tõttu oli püünistesse lennanud ööliblikate arvukus väiksem kui mitmetel varasematel...

» Ööliblikate kooslused 2011. a.

KokkuvõteÖöliblikate seire toimus 2011. aastal neljas paigas. Ööliblikate liigirikkaimaks piirkonnaks on Nigula, liigivaesemaks aga Salinõmme. Püünistesse lennanud ööliblikate arv oli...

» Ööliblikate kooslused 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal olid vaatluse all neli seireala: Nigula, Matsalu, Puka ja Salinõmme. Valguspüünistega tabati kokku 60 797 ööliblikat 545 liigist. Püütud isendite arv oli oli kogu senise...

» Ööliblikate kooslused 2009. a.

KokkuvõteSarnaselt varasematele aastatele toimus ööliblikate seire neljas vaatluspaigas.2009. aasta seirehooaja jooksul tabati nelja valguspüünisega kokku 41 429 ööliblikat 549 liigist. Neist...

» Ööliblikate kooslused 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal olid vaatluse all neli seireala: Nigula, Puka, Matsalu ja Salinõmme. Sarnaselt varasemate aastatega oli liigirikkaimaks paigaks Nigula seireala ja liigivaeseimaks Salinõmme....

» Ööliblikate kooslused 2007. a.

KokkuvõteÖöliblikate seire toimus 2007. aastal neljas paigas. Neljast vaatlusalast kolm olid kasutusel juba aastail 2003–2004: Nigula Looduskaitseala keskus Pärnumaal, Matsalu küla Matsalu...

» Ööliblikate kooslused 2006. a.

KokkuvõteÖöliblikate seire toimus 2006. aastal neljas paigas. Neljast vaatlusalast kolm olid kasutusel ka aastail 2003-2004: Nigula Looduskaitseala keskus Pärnumaal, Matsalu küla Matsalu...

» Ööliblikate kooslused 2005. a.

KokkuvõteÖöliblikate seire toimus 2005. aastal neljas paigas. Neljast vaatlusalast kolm olid kasutusel ka aastail 2003–2004: Nigula Looduskaitseala keskus Pärnumaal, Matsalu küla Matsalu...

» Ööliblikate kooslused 2004. a.

KokkuvõteÖöliblikate seire toimus 2004. aastal samades paikades, kus sellega aasta varem taasalustati: Nigula Looduskaitseala keskuses Pärnumaal, Matsalu külas Matsalu Rahvuspargis Läänemaal...

» Ööliblikate kooslused 2003. a.

KokkuvõteÖöliblikate seiret teostati 2003. aastal kolmes monitooringupunktis – Valgamaal Pukas, Pärnumaal Nigula Looduskaitseala keskuses ning Läänemaal Matsalu külas Matsalu...

» Ööliblikate kooslused 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal toimus valitud metsatüüpide ööliblikate koosluste seire kokku 12 vaatlusalal aprillist lõpust oktoobri keskpaigani. Seirealad olid: Ahtma/Kloogaranna, Jalase, Puka,...