Valitud elupaikade talilinnustik

Alaprogrammi tutvustus

Talilinnuloendusel kasutatakse piiramata laiusega transektloendust. Transektide soovitav pikkus on 10 km. Loendatakse kõik nähtud ja kuuldud linnud. Talveperioodi jooksul sooritatakse ühel transektil võimalusel kuni kolm loendust:

Talilinnuloendustel kogutavad vaatlused jaotatakse järgmistesse kaheksasse elupaika:

Andmed kantakse spetsiaalsetele ankeetidele. Kogu laekuv andmestik on seiretööde läbiviija poolt jooksvalt sisestatud andmebaasi. Andmebaas sisaldab infot 56 põhilise talilinnu ja paarikümne juhuslikult meil talvitava maismaa-talilinnu kohta. Loendusandmete põhjal antakse talilindude arvukus liikide kaupa ja arvukuse muutuste trendid. Trendide arvutamiseks kasutatakse alates 2010. aastast programmi TRIM (Trends and Indices for Monitoring Data).

Seiret viib läbi Eesti Ornitoloogiaühing.

(allikas: valitud elupaikade talilinnustiku seire aastaaruanded 2005, 2009, 2011; Eesti Ornitoloogiaühing)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Valitud elupaikade talilinnustik 2018. a.

2017/18 aasta talvel loendati linde 51-l transektil. Kokku on indeksid arvutatud 36 liigi kohta. Vaadeldaval perioodil võib arvukust pidada stabiilseks neljateistkümnel uuritud maismaa talilinnul,...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2016. a.

Loendati 45 rajal, arvukusindeksid on arvutatud 38 liigil. 29 aastaga on tugevalt tõusnud rohevindi arvukus, arvukus oli stabiilne 12 maismaa talilinnul, tõusis kuuel ja langes seitsmel...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2015. a.

2014/15 talvel tehti jõululoendusi 43-l transektil. 28 talve jooksul on mõõdukalt tõusnud nelja liigi arvukus: rohevint, hakk, suur-kirjurähn ja ronk. Pikaajalise stabiilse arvukusega on olnud...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2014. a.

2013/14 talveperioodi kohta laekusid 38 transekti andmed. Indeksid arvutati programmiga TRIM kahe perioodi kohta: 1987-2013 ja 2004-2013. Vaadeldaval pikal perioodil oli arvukus stabiilne kaheksal...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2013. a.

2012/13 a talvel loendati 39-l rajal. Indeksid on arvutatud 20 liigi kohta. Mõõdukalt on tõusnud haki, rohevindi ja suur-kirjurähni arvukus. Langeva arvukusega on kodutuvi, hallvares, talvike,...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2012. a.

Eesti Ornitoloogiaühing täitis 2012. aastal Keskkonnaameti tellimisel riikliku eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire alaprogrammi "Valitud elupaikade talilinnustik" vastavalt varem esitatud...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2011. a.

KokkuvõteLoendustulemused talilinnuloenduse 2010/11. aasta talveperioodi kohta laekusid kokku 38 transektilt, millest kolm rada olid kasutusel esmakordselt. Kesktalvise ehk jõululoenduse kohta...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2010. a.

KokkuvõteTalilinnuloenduse loendustulemuste 2009/10 aasta talveperioodi kohta laekusid kokku 48-lt transektilt (seega 10 transekti kohta enam kui eelmisel talvel), kesktalvise e jõululoenduse kohta...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2009. a.

KokkuvõteTalilinnuloenduse loendustulemused 2008/09 aasta jõululoenduse kohta laekusid kokku 38 raja kohta. Keskmine sügisloendusel loendatud lindude arvukus võrreldes varasemate aastate...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2008. a.

Aruanded 

» Valitud elupaikade talilinnustik 2007. a.

KokkuvõteTalilinnuloenduse loendustulemused 2006/07 aasta jõululoenduse kohta laekunusid kokku 29 raja kohta. 20-aastase perioodi jooksul summaarne trend on olnud stabiilne rasvatihasel,...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2006. a.

KokkuvõteTalilinnuloenduse loendustulemused 2005/06 aasta jõululoenduse kohta laekusid kokku 29 raja kohta, mis oli võrreldes 2005. aastaga 5 rada rohkem. Talvel 2005/2006 tehti kesktalvist e...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2005. a.

Kokkuvõte2005. aasta seiretulemuste põhjal on pöialpoisi ja põhjatihase arvukus taastumas, rasvatihase arvukus on aastate vältel püsinud suhteliselt stabiilsena. Võrreldes 2003–2004 aastaga...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2004. a.

KokkuvõteTalilinnuloenduse loendustulemused 2003/04 aasta jõululoenduse kohta on laekunud kokku 20 raja kohta ja seda on eelmise aastaga võrreldes 5 rada rohkem. Kokku oli 2004. aasta talvel...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2003. a.

KokkuvõteTalilinnuloendusel kasutati piiramata laiusega transektloendust soovitava pikkusega 10 km. Loendati kõik nähtud ja kuuldud linnud.Kuna loendusperioodil valitsesid väga madalad...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2002. a.

KokkuvõteTalilinnuloenduste 16-aastase perioodi jooksul on summaarne trend olnud stabiilne rasvatihasel, hallvaresel, kodu- ja põldvarblasel, leevikesel ja talvikesel. Pöialpoisi, põhjatihase,...

» Valitud elupaikade talilinnustik 2000. a.

KokkuvõteTalilinnuloendusel loendatakse transektil kõik nähtud ja kuuldud linnud. 1999/00 aasta talve loendusankeedid laekusid kokku 38 raja kohta 33st UTM ruudust.Uuriti kümne tavalisema...

» Valitud elupaikade talilinnustik 1999. a.

KokkuvõteTalilinnuloendusel kasutatakse piiramata laiusega transektloendust soovitava pikkusega 10 km. Loendatakse kõik nähtud ja kuuldud linnud.1999. aastal laekusid loendustulemused kokku 35...

» Valitud elupaikade talilinnustik 1998. a.

KokkuvõteTalilinnuloendusel kasutatakse piiramata laiusega transektloendust soovitava pikkusega 10 km. Loendatakse kõik nähtud ja kuuldud linnud.1997/1998. aasta talilinnuloenduse loendustulemused...

» Valitud elupaikade talilinnustik 1997. a.

KokkuvõteTalilinnuloendusel kasutatakse piiramata laiusega transektloendust soovitava pikkusega 10 km. Loendatakse kõik nähtud ja kuuldud linnud.Talilinnuloenduse loendustulemused 1996/97 aasta...