Kotkad ja must-toonekurg

Allprogrammi tutvustus


Seireprogrammi "Kotkad ja must-toonekurg" eesmärgiks on Eestis pesitsevate kotkaste ja must-toonekure arvukuse ja selle muutuste, samuti sigimisedukuse ning peamiste ohutegurite mõju jälgimine. Seireprojekti käigus kogutud informatsiooni on võimalik kasutada nende liikidele kaitse korraldamiseks. Seire võimaldab ühtlasi jälgida majandustegevusest põhjustatud muutusi looduskeskkonnas, eeskätt vanades metsades ja märgaladel. Sigimisedukuse jälgimine annab ka informatsiooni saasteainete mõju kohta seiratavatele liikidele, kuna kotkad kui tippkiskjad paiknevad toiduahela tipus ning on seetõttu ohustatud elusorganismides ladestuvate püsivate saasteainete (nagu näiteks DDT, raskmetallid jt) poolt. Eesti teostatakse seiret järgmistele liikidele:


Igal aastal keskendutakse ühele-kahele liigile, seega toimub liikide seire kolme- kuni viieaastase sammuga.Seire käigus kogutakse informatsiooni pesitsusterritooriumite arvu ning sigimisedukuse kohta. Sigimisedukuse määramiseks kontrollitakse pesi ja fikseeritakse nende asustatus ja poegade arv. Võimalusel kontrollitakse pesapaikade kaitserežiimist kinnipidamist ja rikkumiste kahtluse korral teavitatakse keskkonnainspektsiooni.

Kotkaste ja must-toonekure seiret viib läbi Kotkaklubi.


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kotkad ja must-toonekurg 2018. a.

Seireprojekti “Kotkad ja must-toonekurg” raames jälgitakse I kaitsekategooria linnuliikide – kala-, kalju-, merikotka, väike- ja suur-konnakotka ning must-toonekure – populatsioonide...

» Kotkad ja must-toonekurg 2017. a.

2017. a. seiretööde raames kontrolliti kokku 872 kotkaste ja must-toonekure keskkonnaregistris olevat pesapaika, mis ületas oluliselt lähteülesandes sätestatud pesade arvu (630). Seire raames...

» Kotkad ja must-toonekurg 2016. a.

2016. a. seiretööde raames kontrolliti kokku 871 kotkaste ja must-toonekure keskkonnaregistris olevat pesapaika, mis ületas lähteülesandes sätestatud pesade arvu (619). Seire raames...

» Kotkad ja must-toonekurg 2015. a.

Seireprojekti "Kotkad ja must-toonekurg" raames jälgitakse I kaitsekategooria linnuliikide kala-, kalju-, merikotka, väike- ja suur-konnakotka ning must-toonekure populatsioonide seisundit Eestis....

» Kotkad ja must-toonekurg 2014. a.

2014. aastal kontrolliti seiretööde raames 748 kotkaste ja must-toonekure pesapaika. Kontrollitud pesade arvud olid liigiti järgmised: väike-konnakotkas 277 pesa, merikotkas 191, must-toonekurg...

» Kotkad ja must-toonekurg 2013. a.

2013. a seiretööde raames kontrolliti kokku 864 kotkaste ja must-toonekure pesapaika, mis ületas oluliselt seire lähteülesandes sätestatud pesade arvu (545). Kõige madalam pesapaikade...

» Kotkad ja must-toonekurg 2012. a

KokkuvõteKäesoleva seire käigus kontrolliti kotkaste ja must-toonekure pesapaiku kokku 739 nendest 205 asusid püsiseirealadel.Kaljukotka pesapaiku kontrolliti 82 kohas. 32 pesas tõestati nende...

» Kotkad ja must-toonekurg 2011. a.

KokkuvõteSeire käigus kontrolliti 59 kalakotka pesitsusterritooriumil 68 pesa. Uusi pesi leiti 2011. aasal kokku kümme. Asustatud pesitsusterritooriume loendati 49, millest 32s pesitsesid kotkad...

» Kotkad ja must-toonekurg 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal kontrolliti 171 merikotka pesa, millest 111 olid asustatud. Leiti 32 uut merikotkapesa. Neist 11 pesa leiti territooriumitelt, millelt varem pesa teada ei ole olnud....

» Kotkad ja must-toonekurg 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal oli seiratavaks liigiks kaljukotkas (Aquila chrysaetos). Seire käigus määrati kaljukotka levik, arvukus ja sigimisedukus. Seiretulemused näitasid kaljukotka populatsiooni...

» Kotkad ja must-toonekurg 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal keskenduti must-toonekure (Ciconia nigra) seirele. Varem on must-toonekurg olnud riikliku keskkonnaprogrammi osa kolmel korral 1994., 1999. ning 2004. aastal, mil arvukuseks...

» Kotkad ja must-toonekurg 2007. a.

Kokkuvõte2007. aastal keskenduti suur- ja väike-konnakotka seirele. Suur-konnakotka (Aquila clanga) kuulub ühena kahest Eesti haudelinnust maailmas hävimisohus olevate liikide nimistusse ja on...

» Kotkad ja must-toonekurg 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal registreeriti 124 asustatud merikotka pesitsusterritooriumi, neist neli registreeriti esmakordselt. Seireprojekti käigus koondati ka varasem info 2000ndatel aastatel asustatud...

» Kotkad ja must-toonekurg 2005. a.

KokkuvõteSeireprojekti "Kotkad ja must-toonekurg" 2005. aasta seireliigiks oli kaljukotkas. Kaljukotka (Aquila chrysaëtos) arvukus määrati 2005. aastal üle-eestilise asustatud...

» Kotkad ja must-toonekurg 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal oli allprogrammi seireliigiks must-toonekurg. Seiretööde käigus leiti Eestis vähemalt 99 asustatud pesitsusterritooriumi. Lisaks on võimalik veel ca 10...

» Kotkad ja must-toonekurg 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal uuriti seireprojektiga "Kotkad ja must-toonekurg" suur- ja väike-konnakotkast. Seire raames määrati konnakotkaste arvukus, sigimisedukus ja poegade arv. Seirealad...

» Kotkad ja must-toonekurg 2002. a.

Kokkuvõte2002. aastal toimus seireprojekti "Kotkad ja must-toonekurg" raames merikotka seire. Määrati merikotka arvukus ja sigimisedukus.Merikotka arvukus määrati 2002. aastal üle-eestilise...

» Kotkad ja must-toonekurg 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal oli seireprojekti "Kotkad ja must-toonekurg" seireliigiks kaljukotkas. Seire raames määrati kaljukotka arvukus ja hinnati sigimisedukust.2000. aastal võib kaljukotka (Aquila...

» Kotkad ja must-toonekurg 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal toimus seireprojekti "Kotkad ja must-toonekurg" raames must-toonekure seire. Määrati must-toonekure arvukus ja sigimisedukus. Must-toonekurg on levinud hajusalt üle kogu...

» Kotkad ja must-toonekurg 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal uuriti seiretööde käigus suur- konnakotkast ja väike konnakotkast. Seire raames määrati konnakotkaste arvukus, sigimisedukus ja poegade arv. Konnakotkaste arvukust...