Seirefoorum 2010

Seirefoorum 2010

4. novembril toimus III Keskkonnateabe Keskuse poolt korraldatud Seirefoorum, mis oli pühendatud sisevete seisundile. Tänavuse foorumi ettekannetes tutvustati riikliku keskkonnaseire ja sisevete seire olemust nii administratiivse kui ka sisulise poole pealt. 

Foorumi sissejuhatavates ettekannetes tutvusti riikliku keskkonnaseire olemust ja vajadust, samuti erinevate asutuste rolli riiklikus keskkonnaseires. Foorumi käigus anti ülevaade ohtlike ainete esinemisest pinnavees, joogivee kvaliteedi probleemidest, hüdroloogilise seire tulemustest ja üleujutuste temaatikast. Samuti tutvustati veemajanduskavade veeseireprogrammi aastateks 2010-2015. Eraldi ettekannetes käsitleti Eesti jõgede, suurjärvede (Peipsi ja Võrtsjärv) ning väikejärvede seisundit. Ettekannetega esinesid Eesti Maaülikooli, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi, Terviseameti, Balti Keskkonnafoorumi ja Keskkonnateabe Keskuse spetsialistid.

Üritusel kõlanud ettekanded:

scroll back to top

Prindi