Asute siin: Avaleht Programmid KompleksseireKompleksseire


Tutvustus

Saasteainete kauglevi Genfi konventsiooni alusel läbiviidav integreeritud monitooring ehk kompleksseire uurib õhusaaste mõju erinevate ökosüsteemide funktsioneerimisele. Valitud väikeste terviklike ökosüsteemide seisundi uurimise eesmärk on selgitada toimuvate muudatuste põhjuslikke seoseid keskkonnateguritega, mis võimaldaks modelleerida ökosüsteemide seisundeid ja muutusi ehk teisisõnu - neid prognoosida lähtuvalt erinevate keskkonnaparameetrite tasemest. Tulemusi võrreldakse teiste Euroopa riikide vastavate seirejaamade näitajatega, mis võimaldab erinevate riikide seiretulemuste laiemat üldistamist ning sarnaste trendide väljaselgitamist. Seireandmed edastatakse rahvusvahelisse andmekogusse. Eestis täidetakse programmi kahes rahvusvahelisse võrku kuuluvas seirejaamas - Saarejärvel ja Vilsandil.

Eesmärgid

Kompleksseire eesmärk on erinevate väikeökosüsteemide ja valglate bioloogiliste, hüdroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste näitajate pikaajaline jälgimine, et selgitada looduslike tegurite, kliimamuutuste ja õhusaaste ning muu inimtegevuse mõju aineringetele (lämmastikuringe, süsinikuringe jt).

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelised kohustused on seotud järgmiste koostööprogrammidega:

  • Genfi piiriülese õhusaaste konventsiooni õhusaaste kauglevi jälgimise ja hindamise Euroopa pikaajaline koostööprogramm EMEP;
  • Rahvusvaheline koostööprogramm ICP Forest (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests) õhusaaste kauglevi mõju jälgimiseks metsadele;
  • Rahvusvaheline koostööprogramm ICP Waters jõgede ja järvede hapestumise uurimiseks;
  • Rahvusvaheline koostööprogramm ICP Vegetation õhusaaste mõju uurimiseks looduslikule taimkattele ja põllukultuuridele;
  • Rahvusvaheline koostööprogramm ICP Materials õhusaaste mõju uurimiseks materjalidele, sh ajaloo- ja kultuurimonumentidele.

Lisainfo:

  << Tagasi

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2017. a.

2017. aastal jätkus kompleksseire läbiviimine EKUK töötajate poolt Vilsandi ja Saarejärve seirealadel. Aasta algus oli kuiv ja raskendas osade proovide kogumist. Vilsandil sadas avamaal aasta...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2016. a.

Kompleksseiret Eestis, kahel seirealal, Saarejärvel ja Vilsandil on läbi viidud juba 21 aastat. Alates 2016. aasta algusest on mõlema seire teostajaks EKUK. Vilsandil sadas 2016. aasta...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2015. a.

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2014. a.

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2013. a.

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2012. a.

Saarejärve kokkuvõteKeskmisest vähem esines sademeid üheksal kuul, vaid mais, juulis ja septembris ületasid kuusummad 1995–2009 aasta keskmisi. Saare järve veetase ületas seireperioodi...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2011. a.

KokkuvõteSaarejärveSaarejärvel oli seireaasta 2011 suhteliselt kuiv. Sademete vähesuse tõttu jäi Saare järve veetase kogu 2011. aasta jooksul keskmisest madalamaks. Õhusaastega seostatavad...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2010. a.

KokkuvõteSaarejärve2010. aasta oli Saarejärvel suhteliselt sademeterikas. Seirealalt koguti 101 sadevete, mulla nõrgvete, pinnavee ja põhjavee proovi, 24 kõdu ja mineraalmulla ning 10 okka- ja...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2009. a.

KokkuvõteSaarejärveAasta oli Saarejärvel suhteliselt sademeterikas. Saare järve I sissevool töötas kokku 297 päeva. 15 aastase seireperioodi madalaimad näitajad olid nii avamaa sademetes kui...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2008. a.

KokkuvõteSaarejärveKokku analüüsiti 137 proovi (54 sadevee, 32 mullavee, 19 pinnavee ja 16 kuivmassi proovi). Talveoludest sõltuvalt osutus metsakõdu lämmastiku talvise mineraliseerumise...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2007. a.

KokkuvõteSaarejärve2007. aasta sademete aastasumma oli kõrgem kui senised seireaastate keskmised. Pinnavett jõudis I valgala kaudu Saare järve samuti keskmisest rohkem. Sadevetes oleva sulfaatse...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal teostati Saarejärvel kompleksseiret 13 allprogrammi raames. 2006. aasta oli Saarejärvel keskmisest kuivem. Sademetes on sulfaatse väävli sisaldus perioodil 1995-2006...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2005. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelSulfaatse väävli ning ammoniaaklämmastiku koormus avamaal olid 2005. aastal seireperioodi madalaimad. Kaltsiumi sadestunud koormus oli samuti suhteliselt madal,...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2004. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2004. aastal jätkati Saarejärve valgalal kompleksseiret kümnendat aastat. Aasta oli Saarejärvel sademeterohke, avamaal mõõdeti aasta jooksul 862 mm sademeid,...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2003. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2003. aastal viidi kompleksseiret Saarejärvel läbi juba üheksandat korda. Alates 1998. aastast on avamaa sademete sulfaatse väävli aasta keskmine sisaldus...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2002. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2002. aasta oli kompleksseire projekti kaheksas aasta Saarejärve seirealal. Alates 1998. aastast on avamaa sademete keskmine sulfaatse väävli aastasisaldus...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2001. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel2001. aasta oli Saarejärvel kompleksseire programmi täitmise seitsmes aasta. Aasta oli erakordselt sademeterohke, nii mõõdeti avamaal 917 mm sademeid....

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 2000. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelKompleksseire rahvusvahelise korralduse kohaselt oli 2000. aasta viieaastase sammuga korduv intensiivuuringute aasta, kus täidetakse kõiki programme ja...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal käivitusid uute kompleksseirealadena Karula ja Soomaa tugijaamad.Karula tugijaama juurde rajati rahvusvahelise metsaseire III astme nõuetele vastav püsiala (männikus)....

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1998. a.

KokkuvõteKompleksseire Saarejärvel1998. aastal teostati kompleksseire käigus Saarejärvel erinevaid seireid. Linnustiku seire teostati 10 ha suurusel alal metsamaastikul ja Saare järve...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1997. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelSaarejärve õhukeemia seire raames 1997. aastal registreeritud andmed SO2 ja NOx-ide osas näitasid madalaid foonilisi väärtusi: mõõtmisperioodi keskmine SO2...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil 1996. a.

KokkuvõteKompleksseire SaarejärvelPisiimetajate inventuuri raames paigaldati näriliste vaatlusalale (jaam 123) oktoobri alguses 100 lõksu transektina männiku püsialalt (jaam 111) kuusiku...

» Kompleksseire Saarejärvel ja Vilsandil

Allprogrammide tutvustusKompleksseire eesmärk on hinnata õhusaaste mõju ökosüsteemidele lähtudes rahvusvahelise õhusaaste kauglevi konventsiooni (Genfi konventsioon) seireprogrammist ja...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee