Asute siin: Avaleht Keskkonnaseirest Keskkonnaseire peamised ülesandedKeskkonnaseire peamised ülesanded

Keskkonnaseire seadus loetleb ülesanded, mida keskkonnaseire kaudu täidetakse:
  • keskkonda mõjutavate tegurite hindamine ja analüüsimine;
  • meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste tegurite ning nende muutuste jälgimine, hindamine ja prognoosimine;
  • keskkonnaseisundi hindamine ja selle muutuste prognoosimine;
  • taastuvate loodusvarade seisundi ja hulga määramine;
  • abinõude rakendamist või täiendavat uurimist nõudvate keskkonnamuutuste väljaselgitamine;
  • saasteainete kauglevi jälgimine ja rahvusvaheliste lepingute alusel võrdlusuuringute tegemine;
  • keskkonnaseisundit iseloomustavate näitajate süsteemi arendamine ja täiendamine;
  • lähteandmete saamine programmide, planeeringute ja arengukavade koostamiseks.

Keskkonnaseiret teostatakse kolmel tasemel: riiklik keskkonnaseire, kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire ja ettevõtte keskkonnaseire.

Keskkonnaseire andmeid, mida eelpool loetletud ülesannete täitmise käigus kogutakse, säilitatakse Keskkonnaregistris ja avalikustatakse keskkonnaregistri seaduses ja keskkonnaregistri pidamise täpsustatud korras ning keskkonnaregistri andmete paberkandjal avalikustamise mahtu ja sagedust reguleeriva määrusega kinnitatud moel. Keskkonnaseire andmed on avalikud, kui seadustes ei ole sätestatud teisiti.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee