Asute siin: Avaleht Aruanded 2018. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2018 Metsise mängud 2018. a.Metsise mängud 2018. a.

Metsise isaslindude arvukushinannguks (2013-2018) viimase loenduse põhjal on 1350-1650 isaslindu. Viimase seireperioodi andmete viimase loenduse põhjal saadud arvukushinnang sisaldab ka esmakordselt loendatud ehk siiani avastamata või tekkinud mänge. Arvukusmudeli põhjal arvutatud arvukushinnang (korduvalt seiratud mängude valim + ühekordselt loendatud mängud) hinnati isaslindude käesolevaks arvukuseks 1240-1480 isaslindu. Käesolevast aastast on arvukusmudeli valimisse hõlmatud ka ühekordselt loendatud mängud.

Metsise isaslindude arvukuse pikaajaline trend (1980-2018) on mõõdukas languses. Perioodil 1980-2018 loendatud mängudes leiti isaslindude arvukus olevat langenud keskmiselt 66% (muutuse usaldusvahemik -80% kuni -52%).

Metsise peamist tuumikasurkonda Soomaa ja Kõrvemaa tuumaladel ähvardab sidususe katkemine. Lõuna-Kõrvemaa ja Kullimaa-Kurgja piirkondade elupaigad on seisus, mis ei võimalda asurkonna piisavat taastootmist. Seetõttu on need äärealade asurkonnad, mis on võtmetähtsusega Soomaa ja Kõrvemaa tuumalade sidususe tagamisel, kaotanud viimase 5 aastaga ligi veerandi endisest arvukusest. Soomaa ja Kõrvemaa metsise tuumalade asurkonna sidususe säilitamiseks tuleb alustada Soomaad ja Kõrvemaad ühendavates soo- ja metsamassivides metsise elupaikade taastamisega.

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadega seotud mängudes hinnati metsise arvukuse trend stabiilseks. Stabiilse arvukuse trendi põhjused seisnevad tõenäoliselt elupaikade heas seisus ja elupaikade kasutamise ajaloos. Majandustegevuse piirangute tõttu ENSV perioodil, kui keskpolügoon ja külgnevad kaitsealad oli kinnised alad, jäid sealsed elupaigad metsakuivendusest ja intensiivsest metsamajandusest puutumata. Stabiilne arvukuse trend harjutusväljadel viitab sellele, et metsise elupaikade majandamisest täielik loobumine terviklikel aladel või kvaliteetsete elupaikade piisav olemasolu leevendavad häiringutest (õppused) tingitud võimalikke negatiivseid mõjusid.

Download this file (metsis2018.pdf)Aruanne (PDF)
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee