Asute siin: Avaleht Aruanded 2018. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2018 Euroopa naarits 2018. a.Euroopa naarits 2018. a.

Naaritsa asurkonna seisundi hinnang 2018. aastal põhineb kahe meetodi rakendamisel: (a) kevadine eluspüük ning (b) suvine UTM ruudustikul (2,5x2,5 km) põhinev transektloendus.

Tabati 4 naaritsat. Neist pooled olid looduses sündinud ja pooled lahtilastud loomad. Seire püük ei peegelda populatsiooni tegelikku seisu kuna külm kevad ei võimaldanud loomi vajaliku intensiivsusega püüda.

Suvine seire loendustransektidel teostati täies mahus – 55-l proovialal. Naarits registreeriti 33-s UTM ruudus (60%). See on 5,7% vähem kui eelmisel aastal. Naaritsa talvejärgseks arvukuseks hinnati, sarnaselt 2016. aastaga, siiski 33–80 isendit. Kuna arvukad naaritsate tegevusjäljed viitasid naaritsate paremale seisule, kui peegeldavad seire metoodika tulemused. Arvestades seda, et 2017. aastal naaritsaid loodusesse ei lastud võib pidada tulemusi üle ootuste heaks. Nii eluspüük kui ka transektloendus näitavad populatsiooni väga head seisu.

Kahepaiksete seire 2018. aastal näitab kahepaiksete arvukus langust naaritate elupaikades.

Pisiimetajate seire näitab nii pisiimetajate arvukuse kui ka biomassi järsku langust 2018. aastal.

Arvestades nii kahepaiksete arvukuse langust, kui pisiimetajate biomassi langust, aga ka 2018. aasta põua tõttu kalastiku arvukuse arvatavat järsku vähenemist, võib oletada, et naaritsate populatsioon võib 2018/2019 järsult väheneda ning seetõttu on ilmselt oluline 2019. aastal naaritsaid loodusesse lasta.

Naaritsa 2018.a seireandmed on sisestatud KESEsse. Aruannet ei saa avalikustada, sest see sisaldab kaitsealuse liigi täpseid koordinaate.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee