Asute siin: Avaleht Aruanded 2018. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2018 Ööliblikate kooslused 2018. aÖöliblikate kooslused 2018. a

Kogu senist seireperioodi üldistades võib öelda, et ööliblikate üldine arvukus ja liigirikkus püsivad enam-vähem stabiilsel tasemel. Samas on selgelt jälgitav alles viimase paarikümne aasta jooksul Eestist esmakordselt leitud lõunapoolse levikuga liikide lisandumine seirealadele ning neist osa puhul ka arvukuse järjepidev tõus. Eestis oma areaali lõunapiiril olevaid liike on seni sattunud seireprogrammi valguspüünistesse vaid üksikisenditena, mistõttu pole nende arvukuses selged trendid jälgitavad.

Ööliblikate hulk valguspüünistes sõltub kõige rohkem öistest temperatuuridest liblikate lennuajal. Mida jahedamad ööd, seda vähem liblikaid ja vastupidi. Kuna 2018. aastal oli suvi ja sügis pikalt soe, oli liblikate suur arv seirepüünistes ootuspärane. Soodsad olud kajastusid ka liigirikkuses ja bivoltiinsete liikide arvus: kokku 615 kindlakstehtud ja 181 liiki bivoltiinseid ööliblikaid on rohkem kui kunagi varem kogu 2003. aastast alates käiva seireprogrammi jooksul. Eesti oludes pigem soojalembeste lõunapoolse levikuga liikide lisandumine meie liblikafaunale on kliimamuutuste kontekstis ootuspärane. Enamik meie faunale viimaste kümnendite jooksul lisandunud liikidest on Kesk-Euroopas tavalised avamaa- ja metsaliigid, mis on seal palju aastaid eksisteerinud kõrvuti ka meil juba ammu esinevate liikidega. Seetõttu pole ette näha, et uute ööliblikaliikide lisandumine võiks Eestis juba välja kujunenud koosluste tasakaalu paigast lüüa.

Kuna ööliblikate arv ja liigirikkus seirepüükides ei näita selgeid tõusu- ega langustrende, võib olukorda pidada rahuldavaks. Edaspidi on tõenäoliselt oodata liigirikkuse aeglast kasvu üha uute lõuna poolt Eesti alale levinud liikide arvel.

Seireandmed on kantud KESEsse.

Download this file (aruanne-2018-ooliblikad.doc) Ööliblikad 2018_aruanne
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee