Asute siin: Avaleht Aruanded 2017. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2017 Juttselg-kärnkonna ehk kõre seire 2017. a.Juttselg-kärnkonna ehk kõre seire 2017. a.

2017. aastal toimus seire 13 seirejaamas, mis paiknesid Läänemaal (Veskijärve, Vatla, Saastna), Pärnumaal (Manilaid, Alu, Lavassaare, Võiduküla), Harjumaal (Männiku, Tammemäe) ja Saaremaal (Kuumi, Irase, Tõrise, Harilaid). Kõiki seirealasid külastati kahel korral kõrede sigimisajal, mille algus lükkus sel aastal külma kevade tõttu mitme nädala võrra edasi mai I poolde. Igas seirejaamas toimus nii häälitsevate isasloomade kui kudunööride loendus.

Lumevaese talve ja sademetevaese kevade tõttu olid mitmed kõre sigimisveekogud kas täielikult kuivanud või oli vett sigimisveekogudes äärmiselt vähe. Nii olid Harilaiul juba esimese seirekäigu ajal (5. mail) kuivad kõik sigimisveekogud. Sademetevaese kevade ja suve tõttu ei täitunud need ka hiljem veega, mistõttu II seirekäiku Harilaiule ei toimunud. Äärmiselt vähe oli vett ka Veskijärvel (56% potentsiaalsetest sigimisveekogudest kuivad juba sigimisperioodi alguses), Alus, Vatlas ja Kuumis. Veetase oli tava-aastatega võrreldes erakordselt madal ning mõned sigimisveekogud olid täielikult kuivanud ka Manilaiul, Lavassaares, Männikul ja Tammemäel. Häälitsevaid isasloomi kohati 11 seirejaamas ning kudunööre leiti 9 seirejaamas. Äärmiselt kuiva kevade tõttu oli selle aastane sigimine tugevalt häiritud, mistõttu loendati nii häälitsevaid isasloomi kui kudunööre tavapärasest vähem.

Kudunööride arvu põhjal olid kõige arvukamad asurkonnad Lavassaares, Tammemäel Männikul, Vatlas ja Kuumis. Tegemist on metsastatud luitealadele rajatud karjäärides säilinud asurkondadega. Vatlas ja Kuumis on laiaulatuslik elupaigakompleksi taastamine asurkonnale soodsat mõju avaldanud. Erandiks on Männiku ja Tammemäe asurkonnad, mis asuvad intensiivsel kaevandusalal ning kus seetõttu on iga aastane edukas sigimine eriti oluline.

Alates 2010.a. on asurkonna arvukus olnud kasvutrendis Veskijärve, Lavassaare, Vatla, Alu ja Kuumi asurkondades. Ka Harilaiu kõreasurkond näitas kerget tõusutrendi pärast avatud liivaala puhastamist mänikultuurist 2014. a. Tänu kaitsekorralduslikele tegevustele on kõre arvukus stabiilne Võidukülas ja Saastnas. Langeva arvukusega asurkonnad on Manilaiu, Irase, Männiku ja Tammemäe – viimased kaks eelkõige intensiivse kaevandustegevuse tõttu, mille tagajärjel on liigi elupaikade pindala oluliselt vähenenud ning suur hulk sigimisveekogusid hävinud.
Download this file (B_calamita_seire_2017_II.pdf)Aruanne
Download this file (B_calamita_seire_2017 avalik.xls)Andmed 2017, avalik
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee