Asute siin: Avaleht Aruanded 2017. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2017 Nahkhiired 2017. a.Nahkhiired 2017. a.

Kesktalvine nahkhiirte loendus toimus 2017. aastal Laagri, Humala, Vääna-Posti ja Vääna-Viti talvituspiirkondades. Laagri püsielupaigas toimus loendus kõigis kolmes süsteemis - ida-, lääne- ja põhja-süsteemis; Humalal loendati nahkhiiri käikudes S1, S2 ja S3 ning nendega seotud varjendites V1, V2 ning V3; Vääna-Postil loendati koopad nr. 1 ja 2. Väärib märkimist, et Vääna-Posti 2 koopast leiti seire käigus tõmmulendlane, kelle ninal oli valge nina sündroomi (white-nose syndrom) põhjustava seenega Pseudogymnoascus destructans sarnane valge ollus. Loomalt võeti proov ning saadeti laborisse testimisele. Laagri põhja-süsteemi sissepääsuga on toimunud märkimisväärsed muutused. Põhja-süsteemi viivasse varjendisse oli varasemalt juurdepääs läbi käigu lõunapoolses otsas paikneva lagunenud hoone (Kokasauna tee 3a). Nüüdseks on Kokasauna tee 3a asunud hoone lammutatud ning selle tagajärjel on ehitusjäätmetega blokeeritud ka varasem sissepääs. Seega on nahkhiirtele parim sissepääs nüüd suletud. Kõigi kolme Laagri süsteemi kohta kehtib jätkus asjaolu, et neid külastatakse endiselt intensiivselt, seda ka ajal mil püsielupaiga kaitsekord seda keelab.

2017. aastal registreeriti kaheteistkümnes suve alguse seirejaamas kokku 12 liiki nahkhiiri: tiigilendlane (Myotis dasycneme), veelendlane (M. daubentonii), "väike lendlane" ehk tõmmulendlase/habelendlase kompleks (M. brandtii/mystacinus), Nattereri lendlane (Myotis nattereri), pruun-suurkõrv (Plecotus auritus), pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), kääbus-nahkhiir (Pipistrellus pipistrellus), pügmee-nahkhiir (Pipistrellus pygmaeus), põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii), hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus), suurvidevlane (Nyctalus noctula) ja väikevidevlane (Nyctalus leisleri). Nagu varasematest uuringutest teada, osutus pargi-nahkhiir suve alguse seirejaamades ka 2017. a tavaliseks ja paiguti arvukaks liigiks. Seevastu kääbus-nahkhiir oli suhteliselt haruldane. Värskas oli esmakordselt pügmee-nahkhiir, kellel registreeriti ka sotsiaalset häält, esmakordselt Eestis. 12 põhi-seirejaama andmetel olid suve alguse elupaikades arvukamateks liikideks põhja-nahkhiir, pargi-nahkhiir ja veelendlane. Nahkhiirte arvukus oli kõrge Alatskivi, Haapsalu, Kuressaare ja Värska seirejaamades. Madal oli see aga Penijõe, Tõstamaa ja Loode seirejaamades. Kääbus-nahkhiire suvekolooniad leidusid Alatskivil, Haapsalus ja Värskas. Alatskivil, Matsalus, Võrus ja Värskas oli tunduvalt tõusnud pargi-nahkhiire arvukus. Värskas olid varasemast arvukamad hõbe-nahkhiir ja väikevidevlane. Põhja-nahkhiiri oli 2017. aastal mullusega võrreldes tunduvalt vähem Alatskivil, Jõgeval, Loodes, Räpinas ja Tõstamaal. Põhja-nahkhiire ja pargi-nahkhiire arvukuse muutuse vastupidine suund avaldus ka selles, et 2017. a suvel oli loendusradadel pargi-nahkhiiri 24-aastase vaatlusperioodi vältel esmakordselt rohkem kui põhja-nahkhiiri. Põhja-nahkhiire arvukuse langus võib olla seotud sigimise ebaeduga, sest nt 2016. a jaheda kevade tõttu hukkus toona poegimiskolooniates palju selle liigi järglasi. Ka 2017. a kevad oli jahe ning seega võib ennustada põhja-nahkhiire arvukuse madalseisu ka järgnevateks aastateks.

Tiigilendlase seires oli 2017. aastal 21 seireruudu veekogud. Tiigilendlasi leiti kokku 12 ruudust. 21 ruudu veekogudel sooritati loendus kokku 218 vaatluspunktis. Tiigilendlasi registreeriti kokku 28 vaatluspunktis. Arvukaimaks liigis osutus veelendlane, 220 isendiga. Arvukuselt järgnesid tiigilendlane (160 is) ja põhja-nahkhiir (119 is). Vähearvukamatest liikidest esines veel pargi-nahkhiir (27 is), suurvidevlane (6 is), käbus-nahkhiir (3 is), tõmmu/habelendlane (3 is) ja hõbe-nahkhiir (1 is). Suurimad tiigilendlase toitumiskogumid leiti Emajõelt, Pedja jõelt ja Porkuni järvelt.Download this file (nh seire 2017 kokk.pdf)Aruanne (suvine seire)
Download this file (Nh_talvine_seire_2017_kokkuvõte.pdf)Aruanne (talvine seire)
 Download this file (Suvekolooniate loendused.xlsx)Andmetabel (suvine seire, poegimiskolooniate loendused)
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee