Asute siin: Avaleht Aruanded 2017. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2017 Kotkad ja must-toonekurg 2017. a.Kotkad ja must-toonekurg 2017. a.

2017. a. seiretööde raames kontrolliti kokku 872 kotkaste ja must-toonekure keskkonnaregistris olevat pesapaika, mis ületas oluliselt lähteülesandes sätestatud pesade arvu (630). Seire raames kontrollitud pesade arvud olid liigiti järgmised: väike-konnakotkas (396), merikotkas (198), must-toonekurg (80), kalakotkas (115), kaljukotkas (66) ja suur-konnakotkas (17). Konnakotkaste ja must-toonekure seirealadel hinnati väike-konnakotkaste keskmiseks asustustiheduseks 2,9 paari ja seireperioodi arvukus on stabiilne (2009-2017). Must-toonekurel oli keskmine asustustihedus mandri-Eestis 0,09 ja Saaremaal 0,39 paari 100 km² kohta, liigi arvukus on seirealadel perioodil 2009-2017 püsivalt langenud. Tänavu oli tavapärasest madalam produktiivsus kalakotkal (1,30), kaljukotkal (0,33) ja merikotkal (0,86), keskpärane produktiivsus oli väike-konnakotkal (0,45) ja suur-konnakotkal (0,60) ning pikaajalisest keskmisest kõrgem produktiivsus oli must-toonekurel (1,48).

Eestis pesitseb hetkel 1045-1240 kotkapaari: kalakotkaid 80-90 paari, kaljukotkaid 60-70 paari, merikotkaid 250-300 paari, väike-konnakotkaid 600-700 paari, suur-konnakotkaid 5-10 paari ja must-toonekurg 50-70 paari. Kala-, meri- ja kaljukotka kasvav arvukus ja stabiilne produktiivsus lubavad hinnata nende liikide populatsioonide seisundi soodsaks. Samuti stabiilse arvukuse ja produktiivsusega väike-konnakotkal. Must-toonekure arvukus on viimastel aastakümnetel pidevalt vähenenud ja koos väga väiksearvulise suur-konnakotkaga on must-toonekure seisund hetkel Eestis ebasoodus.

Kaitsekorra rikkumisi täheldati 16 pesapaigal, mida on varasemaga võrreldes rohkem. Kaheksal juhul leiti kaitsetsoonist ebaseaduslik raie ja kaheksal juhul esines tõenäoliselt ajalise liikumispiirangu rikkumine.
Download this file (Kotkaste seire 2017 aruanne.pdf)Kotkad ja must-toonekurg 2017, aruanne

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee