Asute siin: Avaleht Aruanded 2017. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2017 Kesktalvine veelinnuloendus 2017. a.Kesktalvine veelinnuloendus 2017. a.

Eestis alustati veelindude kesktalvise loendusega Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni eestvõttel 1960. a. jaanuaris. Alates 1967. a. lülitus Ahto Jõe (ZBI) initsiatiivil projekti ka ELUS-i ornitoloogiasektsiooni vaatlusvõrk ja jahindusklubid. Projekt on rahvusvaheline. Alates 1995. aastast on projekt lülitatud Eesti riikliku bioloogilise seire programmi. Kesktalvist veelinnuloendust koordineerib rahvusvaheliselt Wetlands International, kuhu saadetakse ka loendustulemused. Kui algselt oli eesmärgiks iga-aastane võimalikult täielik loendus, siis 1980-ndate lõpus muudeti see klassikaliseks veelindude seireprojektiks, kus loendused toimuvad eelkõige valikaladel. Seirealadeks valitud rannikulõigud ja siseveekogud, mis on enamus talvedel jäävabad või mis on varasemalt teadaolevad olulised veelindude talvituspaigad.

Kesktalvise veelinnuloenduse projektile on põhiliselt edu taganud lihtsa ankeedi kasutamine pika aja vältel. Peale selle alustati 2014. aastal online andmete sisestamisega eElurikkuse kaudu, kus on välja töötatud spetsiaalselt sellele projektile mõeldud sisestusvorm. Vaatlejad on selle hästi vastu võtnud, mida näitab ka see, et enamus vaatlusi sisestatakse seda platvormi kasutades. Sinna sisestatakse ka kõik teised vaatlused, mis tulevad posti või emaili teel. 2017. a. võttis loendustest osa 213 vaatlejat. Edu aluseks on olnud lihtsa skeemi kasutamine pika aja vältel (1967-2017) ning hoogu on andnud ka eElurikkuse kasutuselevõtt. Vaatlejad on saanud igal aastal kokkuvõtte eelmise aasta loenduse tulemustest ning pidevalt on projekti tutvustatud raadio, televisiooni ja ajalehtede vahendusel. 2017. a. toimus talvitavate veelindude loendus jaanuaris, kesksete loenduspäevadega 14.-15. jaanuar. 

2017. a. kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 55 linnuliigi kohta, kellest vee- ja rannikulinde oli 49 liiki (kokku ca 3500 kirjet).


Download this file (aruanne_2017.docx)Kesktalvine veelinnuloendus 2017, aruanne
Download this file (talipart_2017_seire.xlsx)Kesktalvine veelinnuloendus 2017, andmed

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee