Asute siin: Avaleht Aruanded 2016. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2016 Kahepaiksed 2016. a.Kahepaiksed 2016. a.

2016. aastal tellitud kahepaiksete seire uuendus kavandab jälgima kõigi Eesti kahepaikseliikide (kuigi kõrele on koostatud eraldi seireprogramm ei jäeta üldseirest seda liiki välja) arvukuse ja levila suuruse trende, seda nii Eesti erinevates piirkondades kui erinevate kaitse- ja ohutegurite mõjusfääris, uurides sigimisveekogudesse koondunud isendeid ja/või nende sigimist (kudu ja kulleste leidumist). Võib eeldada, et ümbritsevates maismaaelupaikades toimuv kajastub nii sigimispaikadesse koonduvate isendite arvukuses kui sigimisaktiivsuses. Seirejaamad on klassifitseeritud ümbritseva maastiku alusel, võimaldades hinnata maastiku muutuste mõju kahepaiksetele.

Seire on planeeritud koosnema kolmest moodulist:

1) Tuumikseire, mille käigus vaadeldakse igal aastal 58 veekogu kogumit (1-4 lähestikust veekogu, kokku 154 veekogu), millele lisaks toimub joonloendus Piirissaarel. Seirekohad on valitud nii, et igas 50 x 50 km ruudus paikneks vähemalt üks seirekoht. Mudakonna ja harivesiliku teadaolevas levilas paiknevad seirekohad tihedamalt. Tuumikseire peaeesmärgiks on selgitada kahepaiksete arvukuse üldine trend ja luua võrdlusandmestik aasta mõju arvestamiseks.

2) Laiaulatuslik seire, mille läbiviimiseks kasutatakse soovitavalt vabatahtlike abi ja mille jooksul kuue aastaga seiratakse veekogude kogumeid kõigis 10 x10 km ruutudes. Laiaulatusliku seire peaeesmärgiks on liikide levila täpsustamine ja muutuste jälgimine ajas ning kaitse- ja ohutegurite mõju selgitamine.

3) Uute oluliste sigimiskohtade otsimine ja vajadusel seiresse kaasamine, toimub muu seire käigus eesmärgiga täpsustada teadmisi liikide levilast, jälgida muutusi sigimiskohtade valikul ning täiendada teadmisi kahepaiksetele väga olulistest sigimispaikadest. 10 x 10 km ruutudes, kust on varem teada harivesiliku, mudakonna ja/või rohe-kärnkonna esinemine, otsitakse neid liike veekogudest kuni leidmiseni või kuni on läbi vaadatud viis potentsiaalselt sobivate veekogude kogumit.Download this file (Kahepaiksete seire metoodika.pdf)Kahepaiksete seire 2016, aruanne (pdf)

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee