Asute siin: Avaleht Aruanded 2016. aasta aruandlus Metsaseire 2016 Metsa ja metsamuldade seire 2016. a.Metsa ja metsamuldade seire 2016. a.

Käesolev aruanne sisaldab Euroopa metsaseire rahvusvahelise programmi projekti "Õhusaaste mõju jälgimine ja hindamine metsadele" kohaselt 2016. aastal Eestis läbi viidud metsaseire kompleksuuringute tulemusi.

Kokku hinnati Eestis I astme metsaseire vaatluspunktides ning II astme metsaseire (intensiivseire) proovitükkidel 2772 [1709 hariliku männi (Pinus sylvestris), 714 hariliku kuuse (Picea abies) ja 349 lehtpuu, milledest enamus olid arukased (Betula pendula)] vaatluspuu tervislikku seisundit. Sellele lisandusid veel järgmised metsaseirealased tööd: 1) laboratoorselt analüüsiti kuuelt II astme metsaseire proovitükilt aastaringselt kogutud sademete proovid; 2) laboratoorselt analüüsiti viielt II astme metsaseire proovitükilt 7 kuu jooksul (aprill kuni oktoobri lõpuni) kogutud mullavee proovid; 3) ühelt II astme proovitükilt on kogutud ja analüüsitud varise proovid vastavalt ICP Forests nõuetele; 4) kuuelt II astme proovitükilt on kogutud ja analüüsitud okkaproovid.


Download this file (Seire-ARUANNE2016.pdf)Metsaseire 2016, aruanne
Download this file (Mets2016-tab.xlsx)Metsaseire 2016, aruande joonised ja tabelid
 
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee