Asute siin: Avaleht Aruanded 2016. aasta aruandlus Elustiku mitmekesisuse seire 2016 Ööliblikate kooslused 2016. a.Ööliblikate kooslused 2016. a.

Kuigi 2016. aasta talv ei olnud eriti külm, algas liblikate seire hooaeg seekord tavapärasel ajal, aprilli alguses. Erinevalt mitmest varasemast aastast ei esinenud 2016. aasta suvel väga pikki jaheda ilma perioode, mis oleksid negatiivselt mõjunud ööliblikate seire tulemustele. Eesti suvele tüüpiliselt oli ööliblikate arvukus ning liigirikkus püükides tänavu suurim juulikuus. Seirepüünistega tabatud isendite koguarv oli suurem kui ühelgi varasemal aastal alates seireprogrammi käivitamisest. Ka summaarne liigirikkus kõigi püüniste peale kokku (611 liiki) oli suurem kui kunagi varem ning neljal seirealal viiest tehti kindlaks rekordiliselt suur arv ööliblikaliike. Et hooaeg tervikuna oli ööliblikatele soodne, näitab ka lisapõlvkonna andnud liikide suur arv (142) ning osakaal kõigist tabatud liikidest (23,2%). Vaid aastail 2010 ja 2011 on lisapõlvkonnaga liike olnud rohkem kui tänavu ning alles neljandat korda kogu seireprogrammi jooksul ületas niisuguste liikide osakaal kõigist kinldakstehtud liikidest 20%. Jätkub lõuna poolt alles hiljuti Eesti alale levinud liikide sissetung. Tänavu leiti seirepüünistest 24 niisugust liiki, mis on meilt esmakordselt leitud viimase 20 aasta jooksul.

Download this file (aruanne-2016-ooliblikad.pdf)Ööliblikate seire 2016, aruanne (pdf)
Download this file (ööliblikad_koondhinnang2016.pdf)Ööliblikate seire 2016, koondhinnang
Download this file (Sääre2016-KKR2.xls)Ööliblikate seire 2016, andmed, Sääre
Download this file (Salinomme2016-KKR2.xls)Ööliblikate seire 2016, andmed, Salinõmme
Download this file (Puka2016-KKR2.xls)Ööliblikate seire 2016, andmed, Puka
Download this file (Piilse2016-KKR2.xls)Ööliblikate seire 2016, andmed, Piilse
Download this file (Nigula2016-KKR2.xls)Ööliblikate seire 2016, andmed, Nigula
Download this file (Ööliblikate_vaatlusalad2016-2.zip)Ööliblikate seire 2016, vaatlusalad 
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee