Asute siin: Avaleht Aruanded 2016. aasta aruandlus Mereseire 2016 Mererannikute seire 2016. a.Mererannikute seire 2016. a.

Mererannikute seiret tehti 2016. aastal vastavalt Keskkonnaagentuuriga sõlmitud lepingule nr. 3-8/96. Lepingu lähteülesande järgi tehti mõõdistamistöid kümnel seirealal (Aegna, Naissaare I, Naissaare II, Naissaare III, Naissaare IV, Kersalu, Dirhami, Nõva, Osmussaare ja Matsi). Esmakordselt kasutati mõõdistamisteks vaid RTK-GPS mõõdistusmeetodit. Naissaare seirealal katsetati veealuse rannanõlva mõõdistamiseks Eesti-Šveitsi koostööprogrammi projekti „Eesti mererannikute seire aparatuuri kaasajastamine“ raames soetatud aparatuuri (madalsageduslik kajalood, külgvaatesonar) ja uurimispaati.

2016. aasta oli tuulte poolest suhteliselt rahulik. Ka ei esinenud rannikul ekstreemseid veetaseme tõuse. Kõrgel ajuvee perioodil tõstsid veetaseme kõrgele jaanuari lõpus ja veebruari alguses esinenud tormituuled. Narva-Jõesuus ja Pärnus tõusis veetase ligi meetri jagu kõrgemale keskmisest veetasemest. Erakordne oli hoopis suhteliselt pikk sügisene paguvee tase. Pikka aega kestvad idatuuled hoidsid merevee taset mitme nädala jooksul allpool keskmist veetaset (Narva-Jõesuu rannikujaamas oli veetase 17 päeva alla -50 cm keskmisest). Madalaim veetase, -88 cm, mõõdeti Pärnu sadamas 5. oktoobril. 2016. aasta seireperioodi tugevaim torm oli 28. jaanuaril, kui tuule kiirus ulatus kuni 30,7 m/s (Osmussaare rannikujaamas). Kokku oli 2016. aastal tormipäevi 36, mil puhus tugevam tuul kui 20 m/s.

Vaatluste all olevatest seirealadest on suurimad muutused toimunud Osmussaare seirealal ja Naissaare Savikalda seirealal. Savikalda seirealal on mõõdistamise järgi rannaastang võrreldes eelmise mõõdistamisperioodiga taganenud paiguti enam kui meetri ulatuses. Naissaare sadama seireaalal on rannas toimunud muutused seotud akvatooriumilt süvendatud setete ladestamisega rannale.

Aegna seirealal olulisi muutusi ei ole toimunud. Paiguti on rannaastang taganenud. Kuna rannal puuduvad peened setted (aleuriit, liiv), siis ei ole kiirlaevade lainetusel otsest mõju rannale olnud.

Dirhami ja Kersalu seirealadel on rannamuutused olnud suhteliselt tagasihoidlikud. Dirhami seirealal on märkimist väärivad muutused toimunud neeme sadamapoolsel küljel.

Nõva seirealal jätkub setete kuhjumine sadama muuli taha. Vaatlusperioodi jooksul (2012–2016) on paguvee rannast kuni ajuvee rannani setteid kuhjunud kuni 1 meetri paksuselt ning keskmine veepiir on nihkunud 8 meetrit mere poole.

Osmussaarel on märkimist väärivad muutused toimunud mõlema mõõdistusala piires. Kagurannas on võrreldes eelmise perioodiga toimunud setete ümberkanne: neeme otsast on klibu ära kantud poole meetri paksuselt, rannaastang neeme otsas on taganenud paar meetrit. Läänerannas on eelmise perioodiga võrreldes mõõdistusala lääneküljes setteid kuhjunud – klibuvall on kasvanud ligi pool meetrit kõrgemaks. Ala idaküljele on samuti setteid juurde kantud rohkem kui meetri paksuselt ning keskmine rannajoon on liikunud mere poole ca 7 meetrit.

Matsi seirealal on võrreldes eelmise perioodiga (2010. aastal) märkimist väärivad muutused toimunud põhjapoolsetel profiilidel, kus rannale on kuhjunud enam kui poole meetri paksune liivakiht. Rannajoon on võrreldes 2010. aastaga nihkunud pool meetrit mere poole.

Olemasolev seire ei kata kõiki merestrateegia raamdirektiivist ja veepoliitika raamdirektiivist tulenevaid eesmärke, mistõttu on 2017. aastaks planeeritud mererannikute seire metoodiline arendus seatud eesmärkide täitmiseks.Download this file (koondhinnang_seiretulemustest_2016.pdf)Mererannikute seire 2016, koondhinnang
Download this file (aru16_5.8_rannikud_1kd.pdf)Mererannikute seire 2016, aruanne, 1. osa
Download this file (aru16_5.8_rannikud_2kd.pdf)Mererannikute seire 2016, aruanne, 2. osa
Download this file (Profiilid_XYZ_2016.xlsx)Mererannikute seire 2016, profiilid

 

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee