Asute siin: Avaleht Aruanded 2016. aasta aruandlus Põhjavee seire 2016 Põhjaveekogumite seire 2016. a.Põhjaveekogumite seire 2016. a.

Põhjaveetaseme seirekavva kuulub 257 vaatluskaevu, millel mõõdeti põhjaveetaset regulaarselt 247 vaatluskaevul seire sagedusega üks kord aastas kuni üks kord kuus (käsitsi mõõtmised) või toimuvad veetaseme automaatmõõtmised. Automaatandurid on reguleeritud mõõtma veetaset kaheksa korda ööpäevas. Põhjaveetaseme seirekava kohaselt on automaatanduritega varustatud 163 vaatluskaevu. 2017. aasta alguse seisuga on katki läinud 35 andurit, mis vajavad välja vahetamist uute vastu. Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimiseks võeti 219 vaatluskaevust veeproovid üldkeemiliseks analüüsiks. Ohtlike ainete analüüsid tehti 51 erinevast vaatluskaevu veest vastavalt seirekavale. Määrati pestitsiide, trikloroeteeni, tetrakloroeteeni, 1- ja 2-aluselisi fenoole, naftasaadusi, PAH (summa), kloroformi ja benseeni ning metallide (As, Cd, Pb, Hg, Ba) sisaldust. Veeproove ei saanud võtta 6 vaatluskaevust. Põhjavee kvantiteedi muutused on seotud põhjavee levimisega läbilõikes: maapinnalähedane, veepidemete vaheline või märkimisväärse veepideme all asuv (Kambriumi–Vendi põhjaveekogum). Maapinnalähedane põhjavesi on mõjutatud ilmastikutingimustest, sügavamad kihid – veetarbimisest. Maapinnalähedane põhjavee tase valdavalt tõusis. Sügavamates kihtides veetase tõusis või jäi eelmise, 2015. aasta tasemele. Põhjavee kvaliteedi muutused olid tingitud viimaste aastate tarbitava põhjavee toitumistingimuste muutumisest. Maapinnalähedaste põhjaveekogumite põhjavee keemiline seisund on üldiselt hea, ettearvatult oli Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund halb. 2016. a oli Kvaternaari Vasavere ja Kvaternaari Meltsiveski põhjaveekogumi keemiline seisund halb ning Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi keemiline seisund hea. Sügaval asuvate põhjaveekogumite põhjavee keemilises koostises erilisi muutusi aset ei leidnud ning põhjavee keemiline seisund oli üldiselt hea.  


Download this file (PÕHJAVEE SEIRE lõpparuanne_2016_12042017.docx)Põhjaveekogumite seire 2016, lõpparuanne
Download this file (PÕHJAVEESEIRE koondhinnang_seiretulemustest_12.04.2017.doc)Põhjaveekogumite seire 2016 koondhinnang
Download this file (Põhjaveeseire 2016_lühendatud koondhinnangu tasemed ja keemia.xlsx)Põhjaveekogumite seire 2016, koondhinnangu algandmed
Download this file (2016_6.2. Põhjaveeseire.xls)Põhjaveekogumite keemilise seire andmed, 2016, KKR vorm
Download this file (2016_Pikaajaline_veetase_abs.k., m.xls)Pikaajaline veetase 2016
Download this file (2016_Aasta_veetase_abs. k., m.xls)Aasta veetaseme andmed 2016
Download this file (2016_Kuu_veetase_ abs. k., m.xls)Kuu veetaseme andmed 2016
Download this file (2016_Veetaseme_andmed.xls)Päevased veetaseme andmed 2016  

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee