Asute siin: Avaleht Aruanded 2015. aasta aruandlus Metsaseire 2015 Metsa ja metsamuldade seire 2015. a.Metsa ja metsamuldade seire 2015. a.

Metsa ja metsamuldade seire 2015. a. aruanne sisaldab Euroopa metsaseire rahvusvahelise programmi projekti "Õhusaaste mõju jälgimine ja hindamine metsadele" kohaselt 2015. aastal Eestis läbi viidud metsaseire kompleksuuringute tulemusi.

Kokku hinnati Eestis I astme metsaseire vaatluspunktides ning II astme metsaseire (intensiivseire) proovitükkidel 2748 [1685 hariliku männi (Pinus sylvestris), 714 hariliku kuuse (Picea abies) ja 349 lehtpuu, milledest enamus olid arukased (Betula pendula)] vaatluspuu tervislikku seisundit. Sellele lisandusid veel järgmised metsaseirealased tööd:

  • laboratoorselt analüüsiti kuuelt II astme metsaseire proovitükilt aastaringselt kogutud sademeteproovid;
  • laboratoorselt analüüsiti viielt II astme metsaseire proovitükilt 7 kuu jooksul (aprill kuni oktoobri lõpuni) kogutud mullavee proovid;
  • ühelt II astme proovitükilt koguti ja analüüsiti varise proovid vastavalt ICP Forests nõuetele;
  • kuuelt II astme proovitükilt koguti okkaproovid.


Download this file (Seire-ARUANNE2015.docx)Metsaseire aruanne 2015
Download this file (Mets2015-tab.xlsx)Metsaseire andmed 2015

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee