Asute siin: Avaleht Aruanded 2015. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2015 Kotkad ja must-toonekurg 2015. a.Kotkad ja must-toonekurg 2015. a.

Seireprojekti "Kotkad ja must-toonekurg" raames jälgitakse I kaitsekategooria linnuliikide kala-, kalju-, merikotka, väike- ja suur-konnakotka ning must-toonekure populatsioonide seisundit Eestis. Seire eesmärgiks on Eestis pesitsevate kotkaste ja must-toonekure arvukuse ja selle muutuste, samuti sigimisedukuse ning peamiste ohutegurite mõju jälgimine. Lisaks pesapaikade seirele jälgitakse liikide arvukusi kogu Eesti mastaabis ning asustustiheduse ning arvukuse muutuste kohta kogutakse andmeid kaheksalt püsiseirealalt.

2015. a. seiretööde raames kontrolliti kokku 966 kotkaste ja must-toonekure keskkonnaregistris olevat pesapaika, mis ületas lähteülesandes sätestatud pesade arvu (616). Konnakotkaste ja must-toonekure seirealadel hinnati väike-konnakotkaste keskmiseks asustustiheduseks 3 paari ja seireperioodi arvukus on stabiilne (2009-2015). Must-toonekurel oli keskmine asustustihedus mandri-Eestis 0,13 ja Saaremaal 0,65 paari 100 km² kohta, liigi arvukus on seirealadel aastatel 2009-2015 vähenenud. Tänavu oli keskpärane produktiivsus kalakotkal (1,56 poega asustatud pesa kohta). Madal produktiivsus oli kaljukotkal (0,33) ja väike-konnakotkal (0,53), viimase kümnendi keskmisest parem produktiivsus oli merikotkal (1,06) ja must-toonekurel (1,16).

Eestis pesitseb hetkel 975-1130 kotkapaari: kalakotkaid 75-85 paari, kaljukotkaid 55-65 paari, merikotkaid 240-270 paari, väike-konnakotkaid 600-700 paari, suur-konnakotkaid 5-10 paari ja must-toonekurg 60-90 paari. Kala-, meri- ja kaljukotka kasvav arvukus ja stabiilne produktiivsus lubavad hinnata nende liikide populatsioonide seisundi soodsaks. Samuti stabiilse arvukuse ja produktiivsusega väike-konnakotkal. Must-toonekure pikaajaline produktiivsus on küll stabiilne, kuid liigi arvukus on viimastel aastakümnetel vähenenud ja koos väga väiksearvulise suur-konnakotkaga on must-toonekure seisund hetkel Eestis ebasoodus.

Kaitsekorra rikkumisi täheldati kaheksal pesapaigal, mida varasemaga võrreldes kahjuks tavapärasel hulgal. Seitsmel juhul leiti kaitsetsoonist ebaseaduslik raie ja ühel juhul esines tõenäoliselt ajalise liikumispiirangu rikkumisi.


Download this file (Kotkaste seire 2015 aruanne.pdf)Kotkad ja must-toonekurg 2015, aruanne
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee