Asute siin: Avaleht Aruanded 2015. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2015 Apteegikaan 2015. a.Apteegikaan 2015. a.

Kümnes valitud seirepunktis teostatud kirjukaani ehk apteegikaani seire tulemustel registreeriti liik 2015. aastal kõikides punktides. Liigi suhteline arvukus oli enamuses seirepunktides sarnane või veidi kõrgem eelmiste aastate keskmisest. Elupaikade üldine seisund ning veekogusid iseloomustavad füüsikalis-keemilised parameetrid olid võrreldavad eelmiste aastate näitajatega. 

Kirjukaani seiratavate asurkondade seisundit võib pikemaajalistele (2008-2015) seiretulemustele tuginedes pidada stabiilseks. Kuigi enamusel (kokku seiratud kümnest kohast kaheksal) seirealadel ilmneb kerge, statistiliselt mitteoluline langustrend, ei ole esialgu liigi seisundi suhtes kriitilisteks hinnanguteks põhjust. Osaliselt võib nimetatud langustrendi põhjusena näha ka esimese seireaasta andmestiku kogumise metodoloogilisi probleeme. Edaspidi peab seiretulemustele tuginedes lähemalt selgitama kirjukaani ja peremeesorganismide arvukuse vahelisi seoseid.


Download this file (Apteegikaani_seire_2015.docx)Apteegikaan 2015, aruanne
Download this file (Apteegikaan  seire 2015.xls)Apteegikaan 2015, andmed

 

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee