Asute siin: Avaleht Aruanded 2014. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2014 Põllumajandusmaastikud 2014. a.Põllumajandusmaastikud 2014. a.

2014. aastal teostati põllumajandusmaastike ja kimalaste seiret seitsmel seirealal: Kaarma, Kaiu1, Kaiu 2, Nissi 1, Nissi 2, Räpina 1 ja Räpina 2. Kõigi 2014. aasta seirealade puhul võib ühtse trendina välja tuua kasutuses olevate õuealade ning nendega piirnevate alade heakorrastamist. 2014. aasta seirealadest kahe puhul – Kaiu 2 ja Nissi 2 – moodustavad seirealast suure osa metsased alad ning maakasutuses on valdavaks rohumaad. Nende kahe seireala maakasutuse struktuur jäi üsna sarnaseks eelmisele seirekorrale. Ülejäänud viie intensiivsema põllumajandusliku maakasutusega seireala puhul võib välja tuua mitmeid ühiseid jooni. Kõigi viie puhul on vähenenud söötis alade pindala. Põllukultuuride osas on kõigi viie puhul eelmise seirekorraga võrreldes suurenenud rapsi ja rüpsi (ristõielised) kasvupind ning teraviljade puhul on vähenenud odra osakaal ja tõusnud nisu osakaal. Kimalaste arvukus oli sellel seireaastal kõikidel uuritud aladel võrreldes varasemate aastatega oluliselt madalam ja ka kohatud liikide arv oli veidi väiksem.
 

Download this file (Aru14_6.1.3_Pollumaastike_aruanne_2014.pdf)Aruanne
Download this file (Aru14_6.1.3_Pollumaastike_VORM_2014.xls)Andmevorm
 
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee