Asute siin: Avaleht 2004. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2004 Kobras 2004. a.Kobras 2004. a.

Kokkuvõte

2004. aastal teostati kopraseiret Tartu maakonna territooriumil. Seiretööde andmestiku kogumisele on kaasa aidanud jahimeeste poolt kogutud kopra loenduse andmed, mida kontrolliti seireliste välitööde ajal. Teadaolevate koprapesakondade piirkonnas teostati valikuliselt ka koprapesakonna suuruse hinnangud.

Seiretööde tulemusena registreeriti Tartumaa jõgedel 2004. aastal kokku 451 koprapesakonda 1555 isendiga. Praegu veel suhteliselt heas seisundis oleva koprapopulatsiooni juurdekasv on viimastel aastatel pidurdunud ja isegi vähenenud. Samasugune tendents ilmneb ka Tartu maakonna kopraveekogudel. Koprapesakonna keskmine suurus on langenud alla kolme, olles vaid 2,3. Samalaadne muutus leidis aset ka Võnnu jahipiirkonnas, kus suur osa koprapesakondadest elab Ahja jõel. Nendes piirkondades on ilmseks arvukuse ja keskmise pesakonna väärtuse languse põhjuseks üleküttimine ja seda eelkõige kevadperioodil. Väiksema intensiivsusega piirkondades on keskmise pesakonna väärtus muutunud vähem. Koprapesakonna keskmise väärtuse langus on olnud siiski üldine kogu maakonna veekogudel, mille on põhjustanud eelnevate aastate põud ja ebasoodsad talvitustingimused vähese veega 2002/2003. aasta talvel. Sarnased tendentsid on iseloomulikud ka teistele maakondadele.

 

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee