Asute siin: Avaleht 2005. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2005 Kobras 2005. a.Kobras 2005. a.

Kokkuvõte

Eesti koprapopulatsiooni seisundi iseloomustamiseks ja arvukuse tasemes toimuvate muutuste jälgimiseks teostati 2005. aastal seirealaseid töid Raplamaa, Põlvamaa ja Hiiumaa territooriumi jahipiirkondades ja kaitsealadel. Seire parameetriteks olid pesakondade arv seire alal, pesakonna keskmine suurus ja sellest tuletatud arvukuse näit.

Jahimeestelt kogutud kopra loendusandmete põhjal elas Raplamaa veekogudel 331 koprapesakonda koguarvukusega 1320. Seire kontrollloenduse tulemusena hinnati koprapesakondade üldiseks arvuks Raplamaal 260 (261) pesakonda. Kogutud andmetele tuginevalt hinnati kopra üldiseks arvukuseks Raplamaa veekogudel 1000 (1008). Suurema asustustihedusega esineb kobras suuremate jõgede piirkonnas.

Põlvamaa veekogudel loendati jahimeeste poolt 480 (479) koprapesakonda koguarvukusega ligikaudu 2000 (1916) isendit. Seire kontrollloenduse tulemusena hinnati koprapesakondade üldiseks arvuks Põlvamaal 390 (392) pesakonda. Nendele andmetele tuginedes hinnati kopra üldiseks arvukuseks Põlvamaa veekogudel 1550 isendile.

Hiiumaal on kobraste esinemine püsivalt registreeritud kahes kohas: Vaemla jõe alamjooksul ja Suuremõisa jõe ülemjooksul. Üldiseks arvukuseks on hinnatud 5 isendit.

Praegu on Eesti koprapopulatsioon heas seisundis.

scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee