Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Rohunepi seireRohunepi seire

Allprogrammi tutvustus

Rohunepp (Gallinago media) on ohustatud ja kaitstav liik nii Euroopas kui ka Eestis (Euroopa Liidu Linnudirektiiv, Eestis II kaitsekategooria liik, Eesti Punase Raamatu eriti ohustatud liik). Rohunepi kaitseks on koostatud nii üle-euroopalised kui ka Eesti-sisesed tegevuskavad. Vastavalt tegevuskavadele on esmatähtsad rohunepi mängupaikade inventuurid ja arvukuse seire. Rohunepi seire koosneb kolmest komponendist: teadaolevate mängude külastamine 2‐3 aastase intervalliga; teadaolevate võtmemängude (5 mängu; >20 isalindu) külastamine igal aastal; uute mängude otsimine. Rohunepi seire eesmärgiks on andmete saamine liigi seisundist, liigi kaitse edaspidiseks korraldamiseks ja kaitsekorralduslike meetmete tõhususe hindamiseks.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Rohunepi seire 2018. a.

Inventeeritavate alade valikul lähtuti  rohunepi mängude seirekavast aastateks 2009-2015. Rohunepi leviku ja arvukushinnangute täpsustamiseks kontrolliti 2018.a. 36 teadaolevat või...

» Rohunepi seire 2017. a.

Vastavalt rohunepi kaitse tegevuskavale Eestis on rohunepi mängupaikade inventuur ja arvukuse seire prioriteetne tegevus. Rohunepi levikumustri täpsustamine on aluseks liigi kaitse edaspidisele...

» Rohunepi seire 2016. a.

Vastavalt rohunepi kaitse tegevuskavale Eestis on rohunepi mängupaikade inventuur ja arvukuse seire prioriteetne tegevus. Rohunepi levikumustri täpsustamine on aluseks liigi kaitse edaspidisele...

» Rohunepi seire 2015. a.

Vastavalt rohunepi kaitse tegevuskavale Eestis on rohunepi mängupaikade inventuur ja arvukuse seire prioriteetne tegevus. Rohunepi levikumustri täpsustamine on aluseks liigi kaitse edaspidisele...

» Rohunepi seire 2014. a.

Rohunepi leviku ja arvukushinnangute täpsustamiseks kontrolliti 2014. a. 25 teadaolevat või võimalikku rohunepimängu. Inventeeritavate alade valikul lähtuti rohunepi mängude seirekavast...

» Rohunepi seire 2013. a.

» Rohunepi seire 2012. a.

Rohunepi mängualade seire toimus Peipsi-Võrtsjärve vesikonna piires, kusjuures põhirõhk oli Alam-Pedja looduskaitseala rohunepimängude seirel ja potentsiaalsete alade inventeerimisel. Kokku...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee