Asute siin: Avaleht Aruanded 2015. aasta aruandlus Siseveekogude seire 2015 Jõgede hüdrobioloogiline seire 2015. a.Jõgede hüdrobioloogiline seire 2015. a.

Seisundihinnang anti kokku 59 seirelõigule. Neist hinnati 18 (31%) heas, 32 (54%) kesises ja 9 (15%) halvas seisundis olevaks seirelõiguks. Kesise/halva seisundi indikaatoriks oli 14 seirelõigu puhul mitu elustiku rühma (või lisaks elustikurühmale ka vee kvaliteet), 21 seirelõigu puhul kalastik, viie seirelõigu puhul suurselgrootud ning ühe seirelõigu puhul fütobentos.

38 seirelõigu puhul oli võimalik lõplikku ökoloogilist seisundit võrrelda varasemate andmetega. Neist 20 seirelõigu puhul (53% juhtudest) oli 2015. aasta seisundihinnang samas seisundiklassis, mis varasem hinnang, st ökoloogiline seisund ei olnud muutunud. Üheksa seirelõigu puhul (23,5% juhtudest) täheldati seisundi paranemist ning üheksa seirelõigu puhul (23,5% juhtudest) halvenemist. Ehk pole vaja 2015. a. seiretulemusi liiga pessimistlikult võtta, kuna sel aastal oli vaatluse all palju veevaeseid ja tüpoloogia täpsustamist nõudvaid väikeveekogusid, mis oma ajutise iseloomu tõttu ei ole vee-elustikule eriti sobivad elupaigad (rabaveetoitelised väikejõed, kraavid ja peakraavid). Püsiseirejaamade puhul võis täheldada pigem seisundi paranemist.

Download this file (aru15_4.1.2.jogedehydrobiol2015.pdf)Jõgede hüdrobioloogilne seire, aruanne 2015
Download this file (aru15_4.1.2.andmetabel2015.xlsx)Jõgede hüdrobioloogiline seire, andmed 2015, KKR vorm
Download this file (aru15_4.1.2.Lisa1_fytobentos.xlsx)Jõgede hüdrobioloogiline seire, algandmed, fütobentose liigid ja ohtrus, 2015
Download this file (aru15_4.1.2.Lisa2_suurtaimed.xlsx)Jõgede hüdrobioloogiline seire, algandmed, suurtaimestiku taksonid ja ohtrus
Download this file (aru15_4.1.2.Lisa3_suurselgrootud.xlsx)Jõgede hüdrobioloogiline seire, algandmed, suurselgrootute taksonid ja ohtrus
Download this file (aru15_4.1.2.Lisa4_kalad_hydromorf.xlsx)Jõgede hüdrobioloogiline seire, algandmed, kalastik ja hüdromorfoloogia, 2015
Download this file (koondhinnang_jõgede_hydrobiol2015.doc)Jõgede hüdrobioloogiline seire, koondhinnang 2015
Download this file (koondhinnangu skeemid.xlsx)Jõgede hüdrobioloogiline seire, koondhinnangu graafikudscroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee