Asute siin: Avaleht Aruanded 2015. aasta aruandlus Põhjavee seire 2015 Põhjaveekogumite seire 2015. a.Põhjaveekogumite seire 2015. a.

Põhjaveetaset mõõdeti 2015. a. regulaarselt 243 vaatluskaevul seire sagedusega üks kord kuus või toimusid veetaseme automaatmõõtmised. Automaatandurid on reguleeritud mõõtma veetaset kaheksa korda ööpäevas. Lisaks vaatluskaevudesse paigaldatud automaatseadmetele saadakse veetaseme andmeid kahe Internetiga ühendatud automaatjaama kaudu. Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimiseks võeti 208 vaatluskaevust veeproovid üldkeemiliseks analüüsiks. Ohtlike ainete analüüsid tehti 68 vaatluskaevu veest, sh määrati pestitsiide, trikloroeteeni, tetrakloroeteeni, 1- ja 2-aluselisi fenoole, naftasaadusi, PAH (summa), kloroformi ja benseeni. 17 vaatluskaevu vees määrati metallide (As, Cd, Pb, Hg) sisaldust. Põhjavee kvantiteedi muutused on seotud põhjavee levimisega läbilõikes: maapinnalähedane, veepidemete vaheline või märkimisväärse veepideme (Kambriumi–Vendi põhjaveekogum) all asuv. Maapinnalähedane põhjavesi on mõjutatud ilmastikutingimustest, sügavamad kihid –  veetarbimisest. Maapinnalähedane põhjavee tase valdavalt alanes. Sügavamates kihtides veetase tõusis või jäi eelmise, 2014. aasta tasemele. Põhjavee kvaliteedi muutused olid tingitud viimaste aastate tarbitava põhjavee toitumistingimuste muutumisest. Maapinnalähedaste põhjaveekogumite põhjavee keemiline seisund on üldiselt hea, ettearvatult oli Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund halb. 2015. a oli Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumi keemiline seisund hea ning Kvaternaari Meltsiveski ja Männiku-Pelguranna põhjaveekogumi keemiline seisund halb. Sügaval asuvate põhjaveekogumite põhjavee keemilises koostises erilisi muutusi aset ei leidnud ning põhjavee keemiline seisund oli üldiselt hea. Põhjaveekogumite üldseisundi 2015. a. võib üldjuhul lugeda heaks. Positiivne on, et Ordoviitsiumi Ida-Viru, Siluri–Ordoviitsiumi Pandivere põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas ja Siluri–Ordoviitsiumi Adavere-Põltsamaa põhjaveekogumi üldseisund on muutunud halvast heaks. Endiselt on üldseisund halb neljas: Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini, Kvaternaari Vasavere, Kvaternaari Meltsiveski ja Kvaternaari Männiku-Pelguranna põhjaveekogumis.


Download this file (PÕHJAVEE SEIRE lõpparuanne.docx)Põhjaveekogumite seire 2015 aruanne
Download this file (PÕHJAVEESEIRE koondhinnang_seiretulemustest.doc)Põhjaveekogumite seire 2015 koondhinnang
Download this file (Põhjaveeseire 2015_lühendatud koondhinnangu tasemed ja keemia.xlsx)Põhjaveekogumite seire 2015, koondhinnangu lisa
Download this file (2015_Veetaseme_andmed.xls)päevased veetaseme andmed 2015
Download this file (2015_Kuu_veetase_ abs. k., m.xls)kuu veetaseme andmed 2015
Download this file (2015_Aasta_veetase_abs. k., m.xls)aasta veetaseme andmed 2015
Download this file (2015_Pikaajaline_veetase_abs.k., m.xls)pikaajaline veetase 2015
Download this file (2015_6.2. Põhjaveeseire.xls)põhjaveekogumite keemilise seire andmed, 2015, KKR vorm


scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee