Asute siin: Avaleht Aruanded 2014. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2014 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2014. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2014. a.

2014. aastal teostati erinevate tööde raames soode haudelinnustiku uurimist ja seiret ligi 230 km2 Eesti soodes. Koguti 8248 kontakti ning kaardistati 7250 pesitsusterritooriumit. Seirehooaja peamisteks eesmärkideks olid Põhja-Liivi linnuala ning Soomaa linnuala soode haudelinnustiku kordusseire.

Nende kõrval jätkati loendusi püsiseirealadel ning soode taastamisaladel. Lisaks Keskkonnaagentuuri panusena ning sisseostetud välitööpäevade panusele lisandus 32 välitööpäeva vabatahtlikku panust.

2014. aasta loenduste põhjal võib välja tuua alarmeerivad muutused Paadrema (Pärnumaal) ja Valgeraba (Soomaa RP, Viljandimaa) soodes. Paadrema soos puudusid võrreldes eelmise loenduskorraga kõik kahlajad peale tikutaja. Valgeraba kahlajate kooslus oli võrreldes eelneva loendusega oluliselt vaesemaks jäänud. Lisaks on kasvanud negatiivsete indikaatorite (dendrofiilsed värvulised) arvukus, mis kõik viitab nende soode seisundi olulisele halvenemisele. Peapõhjusena võib siin välja tuua pikaajalise kuivenduse mõju.

Positiivsete avastustena võib mainida mustsaba-vigle esmast registreerimist Öördi rabas ja Rongu raba Eesti poolel. 

Püsiseire transektide andmete põhjal arvutati perioodile 2006-2014 välja levinumate liikide arvukuse indeksid. Sel perioodil leiti oluliselt tõusnud kiivitaja, mustsaba-vigle, põldlõokese, sookiuru, punaselg-õgija ja metsvindi arvukus. Olulises languses leiti olevat soorüdi arvukus. Samas tuleb märkida, et tavalisemate sookahlajate puhul on indeksi usalduspiirid niivõrd laiad, et ei võimalda nende arvukuse muutuste kohta erilisi järeldusi teha.

Soos pesitsevate kahlajate pikaajalistes arvukuse muutustes jätkuvad juba teadaolevad trendid. Nendest olulised on mustsaba-vigle, hele- ja mudatildri arvukuse kasv läinud 50 aasta jooksul, kiivitaja ja punajalg-tildri kasv läinud 25 aasta jooksul ning tutka arvukuse kahanemine viimase 50 aasta jooksul.


Download this file (soolind2014.pdf)Aruanne (pdf)
Download this file (11461_aru14_6.2.5._andmetabel_transekt_20150312.xls)Andmevorm (transektid)
Download this file (11461_aru14_6.2.5._andmetabel_soolaik_20130312.xls)Andmevorm (soolaigud)
Download this file (11461_aru14_6.2.5._seirealad_20130312.zip)Seirealad (SHP) 
Download this file (soolind_2014_elupaik_20150312.zip)Andmevorm (liigiinfo)
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee