Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Siseveekogude seire 2012 Jõgede operatiivseire 2012. a.Jõgede operatiivseire 2012. a.

Operatiivseire – füüsikalis-keemiliste näitajate põhjal oli Keila jõe Roobuka, Vilivere proovikohas ja Kaldaoja Are puhasti sissevoolu proovikohas kesine. Teiste proovikohtade kvaliteediklass oli "hea" kuni "väga hea". Kvaliteediklassi halvendavaks teguriks oli seal kõrge Püld sisaldus. Põhjaloomastiku kvaliteedinäitajate põhjal oli enamuse jõgede seisund "hea" kuni "väga hea". "Väga halvaks" osutus Audru jõe seisund allpool Jõõpre kooli puhasti sissevoolu. "Halb" oli veel Kaldaoja seisund allpool Are puhasti sissevoolu. Seire tulemuste põhjal võib järeldada, et Keila jõe reostus fosfori osas on seotud Kohila puhasti heitvete suunamisega Keila jõkke ja oletatavasti ka Salutaguse pärmitehase heitvetega. Kindlad andmed nende kahe koha vaheliste reostajate kohta puuduvad. Pille järve jätkuv reostamine võib olla seletatav eelkõige järve kagukalda läheduses paikneva kolme kahekorruselise kortermaja reovete mõjuga.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee