Asute siin: Avaleht Juhendid Seirearuande üleslaadimise juhendSeirearuande üleslaadimise juhend

Seirearuannete ja juurdekuuluvate andmefailide üleslaadimiseks tuleb seireveebi vasakmenüüst sisse logida. Kasutajatunnuse ja parooli saamiseks kasutada vasakmenüüs paiknevat nuppu "Seiretööde esitaja konto taotlus".  Järgnevalt täita etteantud väljad ning peale "Registreeru" vajutamist jõuab taotlus Keskkonnaagentuuri keskkonnaseire korralduse osakonna spetsialistide postkasti, kes taotluse kinnitavad ja konto aktiveerivad.

Kui olete sisse loginud, avaneb aken:


Seireveeb pilt 1


Uue seiretöö lisamiseks valige vasakmenüüst "Sisestage uus seiretöö". Avanenud aknast tuleks seiretööle panna kõigepealt pealkiri, mis võiks olla sama, mis koondaruande tiitellehel (nt Põhjavee ülevaateseire 2013. a.). Seejärel valige vajalik aasta ja allprogramm. Saate sisestada või kopeerida tekstifailist lühikokkuvõtte aknasse ka seireaasta tulemuste lühikokkuvõtte - näiteks, mida seiretulemused näitasid, mis probleemid-eriolukorrad esinesid, millised on ettepanekud meetmete rakendamiseks-muutmiseks ja seire läbiviimiseks edaspidi. Vahearuannete esitamisel pole lühikokkuvõtte akent tingimata vaja täita. Administraatori poolt ülevaadatud lühikokkuvõtte tekst ilmub seireveebi vastava aasta ja allprogrammi juurde, st on avalikult nähtav kõikidele kasutajatele.

Nüüd tuleb seiretöö pealkiri ja valitud aasta ning alamprogramm kindlasti "Salvesta" nupust salvestada. Vastasel korral keskkonnast välja logides läheb sisestatud informatsioon kaotsi. "Kinnitan ja esitan seiretöö. Hiljem Te muudatusi selles enam teha ei saa!" valikust valige "Jah" alles siis, kui KÕIK antud seireaastal ÜHE LEPINGU (SEIRETÖÖ) RAAMES tehtavad tööd (st nii aruande tekstifailid, vahearuanded, andmetabeli failid, kaardifailid, pildid jmt) on esitatud!


Seireveeb pilt 2


Kui seiretöö pealkiri, aasta ja alamprogramm on salvestatud, siis saab laadida üles seiretöö juurde kuuluvad failid nupust "Lisage dokument".  Avanenud aknast otsige "Lehitse" nupu alt üles üleslaaditav fail. Üleslaaditava faili nimi peab sisaldama järgmisi komponente ja need komponendid võiksid nimes olla järjestatud selliselt: seiretöö pealkirja lühend_(sisu tutvustav märksõna)_etapi info_seiretöö tüüp_seireaasta. Sellise nimega hoitakse faili seireveebi serveris. Seiretöö tüübid on: vahearuanne (faili nimes lühendina: vahearu), andmed, lõpparuanne (faili nimes lühendina: lopparu). Kui on tegemist lõpparuandega, siis etapi infot faili nimes ei märgita. Näiteks kui on tegemist Põhjaveekogumite seire seiretöö failiga, siis võiks üleslaaditav fail olla sellise nimega: pvkogumite_seire_Ietapp_andmed_2014 või pvkogumite_seire_IIetapp_vahearu_2014. Kui on tegemist Põhjaveekogumite seire veetaseme andmetega ja veekeemia andmed laaditakse üles eraldi failina, siis peaks faili nimesse lisanduma faili sisu tutvustav märksõna: pvkogum_seire_tase_IIIetapp_andmed. Põhjaveekogumite seire lõpparuandluse üleslaadimisel peaks tekstilise aruande faili ja andmefaili nimed olema vastavalt näiteks sellised: pvkogumite_seire_lopparu_2014 ja pvkogumite_seire_andmed_2014. Üleslaaditava faili suuruse piirang on 300 MB. Sellise mahuga failide üleslaadimine on võimaldatud eeskätt kaugseire satelliidipiltide üleslaadimise võimaldamiseks, teiste programmide puhul võiks failide maht olla kuni 50 MB. Lahtrisse "Sisesta faili nimi (kohustuslik)" pange failile selle sisu ka seireveebi tavakasutajatele arusaadavalt kirjeldav nimi (kuna selle lahtri sisu läheb seireveebis avalikuks), nt Põhjaveekogumite seire II etapi andmed, Põhjaveekogumite seire I etapi aruanne, Põhjaveekogumite seire lõpparuanne. "Sisesta faili nimi (kohustuslik)" väljale kirjutatud nimi ei muuda üleslaaditava faili serverisse salvestunud nime, mille nimetamise põhimõtetest oli juttu eespool.
 

Seireveeb pilt 3


Kui olete antud seireaastal ühe lepingu (seiretöö) raames mõne töö juba seireveebi eeltoodud viisil esitanud  (nt Põhjavee ülevaateseire I kvartali aruande), siis sama seiretöö järgnevate etappide aruannete jm failide üleslaadmiseks ÄRGE TEKITAGE EGA SALVESTAGE UUT SEIRETÖÖD, vaid kasutage vasakmenüü nuppu "Mustandid ja esitatud tööd". Sellele nupule klikates avaneb aken:


Seireveeb pilt 4


Siit tuleb juba olemasoleva seiretöö pealkirja (antud juhul näiteks esimese etapi aruandluse käigus tekitatud pealkirja "Põhjavee ülevaateseire 2013. a.") alla üles laadida lisandunud sama aasta failid (nt II etapi aruande fail, andmetabeli failid jmt). Redigeerida (faile lisada, muuta, kustutada) saab mustandi staatuses ja sinise pliiatsiga ikooniga seiretöid, millele klikates avaneb juba tuttav aken:


Seireveeb pilt 5

Vajutades "Lisage dokument" saab laadida sama seiretöö alla uusi faile. Kui kogemata sai üles laaditud vale fail, siis faili saab seireveebist kustutada klikates nime kõrval oleval punasel ristil. Kui seiretöö alla laaditud failides tehakse muudatusi (nt asendatakse fail teise failiga), siis tuleks kindlasti seiretöö juurest lahkudes VAJUTADA "Salvesta" NUPPU. Sellisel juhul saadetakse Keskkonnaagentuuri vastavatele töötajatele e-kiri, et seiretöö all on tehtud muudatusi ja Keskkonnaagentuuri töötaja saab muudatused sisse viia ka seireveebis sisselogimata kasutajale kuvatava seiretöö juures. Kui kõik antud aasta antud seiretöö juurde kuuluvad failid on üles laaditud, siis tuleks seiretöö kinnitada, valides nupu "Kinnitan ja esitan seiretöö. Hiljem Te muudatusi selles enam teha ei saa!" juurest "Jah" ja fikseerides seisu "Salvesta" nupu vajutamisega.

Seiretöö pealkirjale võidakse seireveebi administraatori poolt lisada sõna „Special“ (Näiteks „Põhjavee ülevaateseire 2013. a. (Special)“. Sellele palun mitte tähelepanu omistada. See on tingitud vajadusest seireveebi sisseloginud teatud õigustega kasutajale teha paremini eristatavaks seiraja esitatud seiretööd ja sellest seireveebi administraatori poolt tehtud varanti. Nimelt teeb seireveebi administraator igast seiraja esitatud seiretööst koopia, mille alla paneb kõikidele seireveebi külastajatele vaatamiseks sobivad failid.

 

Download this file (Seirearuande_yleslaadimise_juhend.pdf)Seirearuande üleslaadimise juhend 


scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee