Asute siin: Avaleht Aruanded 2014. aasta aruandlus Põhjavee seire 2014 Põhjaveekogumite seire 2014. a.Põhjaveekogumite seire 2014. a.

Aruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2014. aastal. Põhjavee kvantitatiivse seisundi iseloomustus põhineb hüdrogeoloogilisel tugivaatlusvõrgul, mis töövõtulepingu sõlmimise ajal oli jagatud 39 põhjaveekogumiks. Põhjaveetaset mõõdeti regulaarselt 238 vaatluskaevul sagedusega 1–3 korda kuus maapinna­lähedastes veekihtides ja 1 kord kuus sügavates veekihtides. Põhjaveetaset jälgiti pidevalt 2 internetiga ühendatud automaatjaama ja 164 vaatluskaevu paigaldatud automaatseadme kaudu. Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimiseks võeti 211 vaatluskaevust veeproovid üldkeemiliseks analüüsiks. Ohtlike ainete analüüsid tehti 113 vaatluskaevu veest, sh määrati pestitsiide, trikloroeteeni, tetrakloroeteeni, 1- ja 2-aluselisi fenoole, naftasaadusi, PAH (summa), kloroformi, ftalaate ja nende etoksülaate ja benseeni. 33 vaatluskaevu vees määrati metallide (As, Cd, Pb, Hg, Zn) sisaldust. Lisaks määrati kuue vaatluskaevu vee isotoopkoostis. Põhjaveekogumite koguselise ja keemilise seisundi võib lugeda üldjuhul heaks, v.a. Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum, kus nii koguseline kui keemiline seisund on halb. Keemilise seisundi võib lugeda halvaks ka Kvaternaari Vasavere ja Kvaternaari Võru põhjaveekogumis ning Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogumis.


Download this file (Põhjavee seire 2014_koondaruanne.docx)Põhjaveekogumite seire, 2014, aruanne
Download this file (2014_Veetaseme_andmed.xls)2014. aasta seirekaevude veetasemete andmed
Download this file (2014_Pikaajaline_veetase_abs.k., m.xls)2014. aasta - pikaajaline veetase
Download this file (2014_Kuu_veetase_ abs. k., m.xls)2014. aasta kuu keskmine veetase
Download this file (2014_Aasta_veetase_abs. k., m.xls)2014. aasta keskmine veetase
Download this file (2014_6.2. Põhjaveeseire.xls)2014. aasta veekeemia andmed, KKR vorm 


 
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee