Asute siin: Avaleht Aruanded 2013. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2013 Kesktalvine veelinnuloendus 2013. a.Kesktalvine veelinnuloendus 2013. a.

2013. a. kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 62 linnuliigi kohta, kellest veelinde oli 37 liiki. Võrreldes eelnevate aastatega on 2013. a.  talvituvate veelindude levikupilt erinev, kuna suur osa rannikumerest oli jääs. Täielikult oli jääs Väinameri ja suur osa Liivi lahest. Seetõttu oli suur hulk linde oli koondunud jäävabadele rannikualadele Soome lahes ning saarte läänerannikule.

Eesti vete arvukamaks talvitajaks on aul, keda võib kohata suurel arvul Loode-Saaremaal ning Põhja-Eesti rannikul. Kokku loendati auli ca 40000 isendit. 2013. a. loenduse põhjal oli aulide arvukus võrreldes eelmiste aastatega suhteliselt stabiilne. 2013. a. loendati Eesti rannikumerel sõtkaid kokku ca 20000 isendit, mis on viimaste aastate keskmine tulemus. Peale 2005. a. madalseisu on talvitavate sõtkaste arvukus tublisti tõusnud. Eesti jaoks on kaitsekorralduslikult kõige olulisem talvitaja kirjuhahk. Alates 1992. a. omab kirjuhaha trend langustendentsi nagu kõikjal Läänemerel. Viimastel aastatel on arvukus stabiliseerunud.

Download this file (aruanne_2013.doc)Kesktalvine veelinnuloendus 2013. a. aruanne
Download this file (seiretabel_talipart_2013.xls)Kesktalvine veelinnuloendus 2013. a. andmetabel
Download this file (talipart_1993_2013_EELIS.xlsx)Kesktalvine veelinnuloendus, andmed 1993-2013

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee