Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2012 Hülged 2012.a.Hülged 2012.a.

Kokkuvõte

2012. aastal teostati hüljeste seire käigus hallhüljeste lennuloendus lesilatel (25.-31.maini), hallhüljeste sigimisedukuse seire ja viigerhüljeste loendus nende puhkealadel karvavahetuse perioodil. Ühtlasi kaardistati aerofotografeerimise abil hüljeste seire käigus ka kormoranide pesitsukolooniaid (lennuloenduse käigus ja lisalendudega). 2012. aasta seiretulemuste järgi oli hallhüljeste arvukus lesilatel lennuloenduse järgi 3543 isendit. Alates 2008. aastast on hallhüljeste arvukus olnud väikeses languses ning 2012. aasta seiretulemus oli pisut väiksem eelmise, 2011. aasta seiretulemusest.Hallhüljeste sigimine oli edukas ning poegade suremus jäi loodusliku suremuse piiridesse. Viigerhüljeste puhul jälgiti telemeetriliste märgistega hüljeste aktiivsust ja paiknemist Liivi lahes. Leiti uued viigritele olulised puhkealad Liivi lahes. Puhkealade külastamine sügisel jäi ära halbade ilmastikuolude tõttu ning ka lennuki kasutamine loenduseks ei olnud võimalik, kuna infrapunakaameraga lennuk polnud vajalikul ajal kättesaadav.

Lisatud failid
FAILID
Download this file (aru12_6.3.3_hylged_andmed.xls)andmetabel
Download this file (aru12_6.3.3_hylged.pdf)koondaruanne
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee