Asute siin: Avaleht Aruanded 2013. aasta aruandlus Mereseire 2013 Rannikumere seire 2013. a.Rannikumere seire 2013. a.

Määruses kehtivate klassipiiride põhjal oli operatiivseire veekogumitest Muuga-Tallinn-Kakumäe lahe, Narva-Kunda lahe ja Pärnu lahe rannikuvee ökoloogiline "kesine". Haapsalu laht püsib bioloogiliste parameetrite väärtuse alusel seisundiklassis „väga halb“. Põhjataimestiku ja põhjaloomastiku Soome lahe veekogumites interkalibreeritud klassipiiridel põhineva koondhinnangu põhjal oli Muuga-Tallinn-Kakumäe lahe rannikuvee ökoloogilise seisundi klassiks "halb". Narva-Kunda lahe veekogumi hinnangu tulemus ei erinenud määruse järgi läbiviidud hinnangust. Ülevaateseire veekogumites jäi bioloogilistel kvaliteedielementidel baseeruv ökoloogilise seisundi hinnang Väikse väina ja Liivi lahe veekogumis klassi „kesine“.

Download this file (Ülevaateseire 2013.doc)Ülevaateseire aruanne 2013
Download this file (Operatiivseire 2013.docx)Operatiivseire aruanne 2013
Download this file (Ülevaateseire andmelisa 2013.xls)Ülevaateseire andmelisa 2013
Download this file (Operatiivseire andmelisa 2013.xlsx)Operatiivseire andmelisa 2013
scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee