Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Välisõhu seire 2012 Sademete keemia 2012. a.Sademete keemia 2012. a.

Kokkuvõte

Sademete seire programmi raames mõõdetakse järgmisi parameetreid: sademete hulk, pH, elektrijuhtivus, leelisus, SO4-S, NO3-N, NH4-N, Cl, Ca, Mg, Na, K, Cd, Cu, Pb ja Zn. Saastetasemete analüüs näitab, et sademed on happelisemad Lõuna-Eestis ja aluselisemad Põhja-Eestis. Kirde-Eestis ja Tallinna piirkonnas domineerivad lokaalsed saasteallikad.

Enim on saastetasemed vähenenud Kirde-Eestis, mis on puhastusseadmete uuendamise ja tootmise vähendamise tulemus. Võrreldes seire algusaastatega on saastetasemed vähenenud mitmeid kordi. Paremate filtrite kasutuselevõtt on kahandanud tahkete osakeste emissioone, mistõttu Kunda, Jõhvi, Matsalu, aga ka Lahemaa, Tiirikoja, Harku ja Karula sademed on muutunud happelisemateks. Suurima sadenemiskoormusega ioonid sademetes on kaltsium ja kloriid. Lääne- ja Põhja-Eesti jaamades on seoses mere lähedusega suurem kloriidi sadenemiskoormus kui Lõuna-Eesti jaamades. Lõuna-Eesti jaamades on täheldatav mitmete saasteainete deponeerunud koguste suurenemine. Väävli kuivsadenemist soodustava ammooniumi sadenemine oli suurim Loodi jaamas. Kõige vähem lisandioone sisaldasid 2012. aastal Lahemaa sadeveed. Kundas on perioodil 1995–2012 kahanenud mitmete saasteainete (kaltsium, sulfaadid, kloriid, magneesium, kaalium, elektrijuhtivus) väärtused. Mitmete saateainete kontsentratsioonid on vähenenud ka Jõhvi, Tiirikoja, Lahemaa ja Vilsandi jaamades.

2012. aastal olid mitmete saasteainete ülikõrged sisaldused Saka jaama septembri sademete proovis. Kõrged väärtused olid tingitud samas piirkonnas asuva poolkoksimäe põlemisest ja mäel teostatavatest töödest.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee