Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Põhjavee seire 2012 Põhjaveekogumite seire 2012. a.Põhjaveekogumite seire 2012. a.

Kokkuvõte

Aruanne annab ülevaate Eesti põhjavee seisundist 2012. aastal. Põhjaveetaset mõõdeti 254 vaatluskaevul. Põhjavee keemilise koostise muutuste jälgimiseks võeti veeproove järgnevalt: 191 üldkeemilist analüüsi; 2 vaatluskaevust trikloroetüleeni ja tetrakloroetüleeni määramiseks; 43 vaatluskaevust naftasaaduste määramiseks; 21 vaatluskaevust benseeni sisalduse määramiseks; 26 vaatluskaevust PAH-ide sisalduse määramiseks, 52 vaatluskaevust pestitsiidide määramiseks ja 21 vaatluskaevust 1-aluseliste fenoolide määramiseks.

Looduslähedastes tingimustes olevate veekihtide põhjaveele oli 2012. aasta ilmastik põhjaveevaru täienemiseks üldiselt soodne. Aasta keskmine veetase aktiivse veevahetuse vöös oli kõrgem 2011. aasta keskmisest ja kõrgem pikaajalise vaatlusrea keskmisest.

Maapinnalähedaste põhjaveekogumite põhjavees oli nitraatide sisaldus kõikjal alla Euroopa Liidu poolt kehtestatud kvaliteedistandardit ja keskkonnaministri määrusega nr 75 kehtestatud läviväärtust (50 mg/l).

Sügaval lasuvate põhjaveekogumite põhjavee keemilises koostises erilisi muutusi ei ole aset leidnud ning põhjavee keemiline seisund on üldiselt hea, ainult ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi seisund on halb. Lähemat uurimist vajaks kloriidide sisalduse jätkuv tõus Voronka põhjaveekogumis Sillamäel.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee