Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2012 Kesktalvine veelinnuloendus 2012. a.Kesktalvine veelinnuloendus 2012. a.

Kokkuvõte

Eestis alustati veelindude kesktalvise loendusega Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni eestvõttel 1960. aasta jaanuaris. Alates 1967. aastast lülitus Ahto Jõe (ZBI) initsiatiivil projekti ka ELUS-i ornitoloogiasektsiooni vaatlusvõrk ja jahindusklubid. Edaspidi on projekti populaarsus pidevalt kasvanud. Rahvusvaheliselt hakati veelindude taliloendusi koordineerima alates 1967. aastast. Rahvusvahelise Veelindude ja Märgalade Uurimise Büroo (praeguse Wetlands International) poolt Inglismaal. Veelindude taliloenduste korraldamine ülemaailmses ulatuses on Wetlands Internationali tähtsaim projekt, milles nüüd osaleb üle 110 riigi. Kui algselt oli eesmärgiks iga-aastane võimalikult täielik loendus, siis 1980-ndate lõpus muudeti see klassikaliseks veelindude seireprojektiks, kus loendused toimuvad eelkõige valikaladel. 2012. aasta jaanuaris saadeti välja 170 ringkirja koos ankeediga ning nendele vastas 46% vaatlejatest. Edu aluseks on olnud lihtsa skeemi kasutamine pika aja vältel (1967-2012). Vaatlejad on saanud igal aastal kokkuvõtte eelmise aasta loenduse tulemustest ning pidevalt on projekti tutvustatud raadio, televisiooni ja ajalehtede vahendusel. 2012. aasta talvitavate veelindude loendus jaanuari kuus, kesksete loenduspäevadega 14.-15. jaanuar. Kesktalvist veelinnuloendust koordineerib rahvusvaheliselt Wetlands International.


scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee