Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2012 Haned, luiged ja sookurg 2012. a.Haned, luiged ja sookurg 2012. a.

Kokkuvõte

Sookure seire toimus 2012. aastal vastavalt lähteülesandele täies mahus. Sookure pesitsuspopulatsiooni suuruseks hinnati 7500 ± 375 paari. Keskmine asustustihedus oli 19 paari / 100 km² ja see oli ühe paari võrra suurem kui 2009. aastal. Pesitsusasurkonna juurdekasvutempo on aeglustunud. Prognoosi kohaselt peaks sookure pesitsusasurkonna kasv lähiaastatel lõppema. Sookure produktiivsus oli Eestis keskmisena 2012. aastal 0,58. Produktiivsus on vaatlusperioodil 1998–2012 oluliselt langenud. Sügisrändel loendati 2012. aasta septembris Eestis 24 peatuspaigas (kogumis) kokku ligikaudu 40 000 sookurge. Sügisrändel peatuvate sookurgede arvukus on vaatlusperioodil 1983–2012 olnud muutlik kuid pikaajaline kasvutrend on märgatav ehki statistiliselt mitteoluline.

Väike-laukhane seire toimus Matsalu ja Haapsalu lahe ümbruse aladel ajavahemikul 20. aprill kuni 8. mai. Seiretööde käigus filmiti ning fotografeeriti kõik võimalikud üksikud linnud edasiseks identifitseerimiseks. Kõik peamised vaatlused ning vaatluskohad talletati rahvusvahelises veebipõhises väike-laukhane vaatlusandmebaasis http://www.piskulka.net/Recent%20observations.php, http://www.piskulka.net/Recent%20observations.php?year=2012&;country=Estonia.

2012. aasta seiretulemuste põhjal hinnati kevadel Eestis peatunud väike-laukhanede arvukuseks vähemalt 30 isendit. Maksimaalne peatunud isendite hinnanguline arv on 52. Kuna lõplik filmitud isendite identifitseerimine on pooleli võib muuta lindude üldhulka.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee