Asute siin: Avaleht Aruanded 2012. aasta aruandlus Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire 2012 Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2012. a.Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2012. a.

Kokkuvõte

2012. aastal toimus madalsoode ja rabade linnustiku seire Nigula, Männikjärve, Marimetsa, Laisma, Kastna, Meelva ja Muraka rabades, Kõnnumaa-Väätsa soodes ning Luhasoos ja Kuresoos.

Nigula raba haudelinnustiku pikaajalised loendusandmed viitavad lageraba elupaikade seisundi halvenemisele. Suurenenud on puistulembeste värvuliste ja vähenenud maastiku värvuliste arvukus. Kangenud on ka ainult soodes pesitsevate kahlajate (rüüt, muda-tilder, väikekoovitaja) ja niidukahlajate arvukus.

Esmakordselt registreeriti heletildri esinemine Nigula rabas. Dominantliigiks oli enamasti metskiur.

scroll back to top

Prindi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee