Asute siin: Avaleht Seirenõukogu Istungite protokollidIstungite protokollid

19.05.2015

Seirenõukogu kinnitas 2014. a. riikliku keskkonnaseire programmi aruanded. Seirenõukogu vaatas üle 2015. a. riikliku keskkonnaseire programmi raames planeeritud seiretegevused ja eelarvejaotuse ning kinnitas 2015. a. eelarve kogusummas 2 993 133 eurot. Seirenõukogu tutvus uuendatud põhjavee seire allprogrammiga ja kinnitas selle. Seirenõukogu tutvus Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire 2014. a. tulemustega.

Seirenõukogu istungi protokoll, protokolli lisad ja uuendatud põhjavee seire allprogrammi lisad:

Download this file (SEIRENOUKOGU_protokoll_19_05_14.pdf)SN 19.05.2015 protokoll
Download this file (Lisa_1_2014_seiretulemuste_luhikokkuvote.pdf)SN 19.05.2015 Lisa 1 (seiretulemuste kokkuvõte)
Download this file (Lisa_2_Riikliku keskkonnaseire programmi eelarve 2015.xls.xlsx)SN 19.05.2015 Lisa 2 (eelarve)
Download this file (Lisa_3_Pohjavee_seire_programm.pdf)SN 19.05.2015 Lisa 3 (põhjavee seire allprogramm)
Download this file (Pohjavee_seire_programmi_lisad.zip)SN 19.05.2015 (põhjavee seire allprogrammi lisad)11.09.2014

Seirenõukogu kinnitas 2013. aasta riikliku keskkonnaseire aruandluse tulemused ja aruanded. Seirenõukogu toetas ettepanekut vabade rahaliste vahendite olemasolul toiteainete lisaproovide kogumiseks Peipsi järve hüdrobioloogilise seire raames, samuti toetati ettepanekut taimekaitsevahendite jääkide kontrollanalüüside läbiviimiseks uutes nitraaditundliku ala seirekaevudes. Istungil tehti Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonnale ülesandeks kutsuda Seirenõukogu liikmeteks Ain Kallis (kliima), Mart Külvik (elustik) ja Aadu Paist (energeetika). Seirenõukogu hindas põhjavee seire ja mereseire allprogrammide uuendamise seisu — otsustati kokku kutsuda ekspertide töögrupp Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi poolt koostatud uue mereseire allprogrammi analüüsiks.

Istungi protokoll ja selle lisad:

SN 11.09.2014 protokoll (istungi protokoll)
SN 11.09.2014 Lisa 1 (2013. a. seiretulemuste ülevaade)
SN 11.09.2014 Lisa 2 (2013. a. seiretulemuste lühikokkuvõte)
SN 11.09.2014 Lisa 3 (seire läbiviijate ettepanekud 2013. a. aruandlusest)27.03.2014

Seirenõukogu vaatas läbi 2014. aasta riikliku keskkonnaseire Keskkonnaagentuuri poolt koordineeeritavate allprogrammide eelarve. Eelarve kogusuuruseks 2014. aastal on 3 133 016 eurot. Eelarve kinnitatud jaotus on toodud lisas 1, eelarvejaotuse seletuskiri lisas 2.

Istungi protokoll ja selle lisad:

SN 04.03.2014 protokoll
SN 04.03.2014 Lisa 1 (eelarvejaotus)
SN 04.03.2014 Lisa 2 (seletuskiri)18.09.2013

Seirenõukogu otsustas rahuldada Eesti Geoloogiakeskuse taotluse lisarahastuse osas 2013. aasta seismoseire läbiviimiseks.

Taotlus (.pdf)
Taotluse rahuldamise otsus (.odt)03.05.2013

Seirenõukogu istungil arutati Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire muutmise ettepanekuid, anti ülevaade Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi liitmisprotsessi seisust ja esitati kokkuvõte 2012. aasta riikliku keskkonnaseire aruandlusest ja seiretulemustest.

Istungi protokoll ja selle lisad:

Istungi protokoll 03. 05. 2013
Lisa 1 KAUR'i struktuur
Lisa 2 Riikliku keskkonnaseire tulemuste lühikokkuvõte
Lisa 3 Riikliku keskkonnaseire tulemuste kokkuvõte19.02.2013

Seirenõukogu kuulas ära ja avaldas arvamust Keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste liitmise kohta, seoses keskkonnaseisundi hindamise funktsioonide korrastamisega. Vaadati läbi ja võeti vastu otsused Seirenõukogu töökorralduse muutmise kohta.

Istungi protokoll ja selle lisad:

Istungi protokoll 19.02.2013
M. Sepp, ettekanne (Keskkonnaseisundi hindamisega seotud funktsioonide ümberkorraldamine Keskkonnaministeeriumi haldusalas)
MEMO: Keskkonnaseisundi hindamisega seotud funktsioonide ümberkorraldamine, 31. jaanuar 2013 (Keskkonnaministeerium)
Seirenõukogu töökorra muutmise ettepanekud ja otsused selle kohta
 
 

05.02.2013

Seirenõukogu vaatas läbi 2013. aasta riikliku keskkonnaseire Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeeritavate allprogrammide eelarve. Eelarve kogusuuruseks 2013. aastal on 2 237 000 eurot. Eelarve kinnitatud jaotus on toodud lisas 1, eelarvejaotuse seletuskiri lisas 2.


Istungi protokoll ja selle lisad:

Seirenõukogu istungi protokoll 05. 02. 2013
Lisa 1 (eelarvejaotus)
Lisa 2 (eelarvejaotuse seletuskiri)
 


14.09.2012

Seirenõukogu istungil arutati metsaseire laiendamist varise- ja mullaseirega.


Istungi protokoll ja selle lisad:

Seirenõukogu istungi protokoll
Lisa 1 täiendavate seirevajaduste taotlus
 


11.06.2012

Seirenõukogu istungil arutati piiriveekogude seire küsimusi. 

Istungi protokoll ja selle lisad:

Seirenõukogu istungi protokoll 11.06.2012
Seirenõukogu protokolli lisad02.04.2012

Seirenõukogu istungil andis uuringufirma Ernst&Young ülevaate nende poolt läbiviidud seirekorralduse analüüsist. Keskkonnateabe Keskus koostas riikliku keskkonnaseire aruandluse kokkuvõtte, milles väljatoodud vastutavate täitjate ettepanekuid Seirenõukogu samuti arutas ja kommenteeris. Eluslooduse mitmekesisuse seirest laekunud ettepanekud edastati kommenteerimiseks Keskkonnaameti looduskaitseosakonna looduskaitsebioloogile Agu Leivitsale (kommentaarid lisatud kokkuvõttele, vt Lisa 2).

Põgusalt käsitleti ka kohaliku omavalitsuse keskkonnaseire vajadusi ja korraldust.

Istungi protokoll ja selle lisad:

Istungi protokoll, 02.04.2012
Lisa 1 (seirekorralduse analüüs)
Lisa 2 (seirearuandluse kokkuvõte)
Lisa 3 (seirearuandluse lühikokkuvõte)16.01.2012

16. jaanuaril kogunes Seirenõukogu 2012. aasta esimeseks istungiks. Istungil kinnitati 2012. aasta riikliku keskkonnaseire eelarve.

Istungi protokoll ja selle lisad:

Istungi protokoll
Lisa 1 (eelarve)
Lisa 2 (seletuskiri)scroll back to top

Prindi

  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee