Asute siin: Avaleht Programmid Siseveekogude seire Hüdroloogiline seireHüdroloogiline seire

Allprogrammi tutvustus

Seire seisneb hüdroloogiliste vaatluste teostamises, mille raames kogutakse jõgedel paiknevatest automaatmõõtejaamadest andmeid veekogude veetasemete ja veetemperatuuri kohta. Lisaks mõõdetakse vaatluspostides veetaset Eesti rannikumeres. Jõgede vooluhulkade andmed on olulised veebilansi ja reostuskoormuse arvutustes, võimaldades hinnata jõgedega rannikumerre ning järvedesse jõudvat saasteainete hulka. Püsiseirejaamade ning vaatluspostide võrgustik katab võrdlemisi ühtlaselt kogu Mandri-Eesti, mereranniku ja Lääne-Eesti suuremad saared. Vaatlusjaamade võrk on suures osas automatiseeritud, mis võimaldab mõõtmisandmete pidevat registreerimist ning tagab nende operatiivse edastamise tarbijatele.

Hüdroloogilist seiret teostab Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakond.

Hüdromeetriajaamade igapäevaste vooluhulkade andmed leiab siit.
 


scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Hüdroloogiline seire 2013. a.

» Hüdroloogiline seire 2012. a.

Kokkuvõte

» Hüdroloogiline seire 2011. a.

» Hüdroloogiline seire 2010. a.

Kokkuvõte2010. aastal mõõdeti jõgede päevaseid vooluhulki 46 mõõtekohas. Arvutati kuude keskmised, suurimad ja väikseimad vooluhulgad. Suurim vooluhulk mõõdeti aprilli kuus Narva jõe Narva...

» Hüdroloogiline seire 2009. a.

Kokkuvõte2009. aastal mõõdeti jõgede päevaseid vooluhulki 41 mõõtekohas. Arvutati kuude keskmised väärtused ning suurimad ja väikseimad vooluhulgad. Suurim vooluhulk mõõdeti aprilli kuus...

» Hüdroloogiline seire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aastal mõõdeti jõgede päevaseid vooluhulki 41 seirekohas. Arvutati kuude keskmised väärtused ning suurimad ja väikseimad vooluhulgad. Suurim vooluhulk mõõdeti Narva jõe...

» Hüdroloogiline seire 2007. a.

Kokkuvõte2007. aasta seiretööde raames mõõdeti 39 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad.

» Hüdroloogiline seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aasta seiretööde raames mõõdeti 39 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad.

» Hüdroloogiline seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aasta seiretööde raames mõõdeti 36 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad.

» Hüdroloogiline seire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aasta seiretööde raames mõõdeti 39 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad.

» Hüdroloogiline seire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aasta seiretööde raames mõõdeti 37 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad.

» Hüdroloogiline seire 2002. a.

Kokkuvõte2002. aasta seiretööde raames mõõdeti 37 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad.2002. aastal rajati...

» Hüdroloogiline seire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aasta seiretööde raames mõõdeti 38 seirekohas jõgede päevaseid vooluhulki ning arvutati iga kuu keskmised, suurimad ning väikseimad vooluhulgad.

» Hüdroloogiline seire 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal tehti hüdroloogilisi vaatlusi ja mõõtmisi jõgedel ning ojadel EMHI hüdromeetriavõrgu 41 hüdromeetriapostides aastaringselt ning 6 postides pool aastat. Mõõdeti...

» Hüdroloogiline seire 1996. a.

Kokkuvõte1996. aastal teostati mõõtmisi EMHI hüdromeetriavõrgu 60 hüdromeetriajaamas. 1996. aastale oli iseloomulik oli madal keskmine äravool, mis enamjagu jõgedes jäi pikaajalise...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee