Asute siin: Avaleht Programmid Põhjavee seire Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seireKirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire

Allprogrammi tutvustus

Orgaaniliste ühendite seire Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees algas 1996. aastal. Aastatel 1997 ja 1998 toimus lisaks riiklikule seirele AS Kiviter ühtlustusbasseinide veekadude ja põhjavee kvaliteedi seire, mida finantseeris ettevõte ise. Seoses AS Kiviteri reorganiseerimisega 1999. aastal nendepoolne osalus vaatluspiirkonnas katkes. Aastal 2001 orgaaniliste ühendite seiret Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees ei tehtud, seire jätkus 2002. aastal. 2006. aastal rajati VKG tuhamäe seirevõrku üks lisa puurauk. Aastal 2007 orgaaniliste ühendite seiret Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavees ei tehtud, kuid VKG Energia OÜ tuhamäe seire jätkus.

Uurimispiirkond asub Kirde-Eesti lavamaal Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve linnas, Viru Keemia Grupp AS tööstusterritooriumil ja Kohtla-Järve poolkoksi prügila ümbruses. Seirevõrk moodustub üheksakümnendate aastate algul rajatud vaatlusvõrgust poolkoksimäe ja ühtlustusbasseinide ümbruses ning Viru Keemia Grupp AS territooriumil olevatest hilisemate tööde käigus rajatud vaatluspuuraukudest. Veeproovides määratakse summaarsed naftaproduktid, benseen, tolueen, etüülbenseen, ksüleen ja fenoolid, arseen ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH).

Tööde eesmärgiks on põhjavee erinevate veehorisontide orgaaniliste ühenditega reostatuse selgitamine suure saastekontsentratsiooniga aladel, keskendudes reostuse levikuala määramisele horisontaalses plaanis ja sügavuti ordoviitsium-kambriumi veehorisonti ning Kohtla-Järve poolkoksi prügila keskkonnamõjude kontroll ja rakendatavate leevendusmeetmete mõju hindamine. Seire võimaldab hinnata tehtud ümberkorralduste mõju põhjavee seisundile ja jälgida reostuse levikut olulistes veevarustuse veekihtides Ida- Virumaal.

Uurimistööd viib OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tellimusel läbi AS Maves.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aasta Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire tulemused näitavad, et Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavesi on Kohtla-Järve poolkoksi prügila...

» Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aasta Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire tulemused näitavad, et Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavesi oli Kohtla-Järve poolkoksi prügila...

» Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2005. a.

Kokkuvõte2005. aasta Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire tulemused näitavad, et Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavesi oli Kohtla-Järve poolkoksi prügila...

» Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2004. a.

Kokkuvõte2004. aasta Kirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire tulemused näitavad, et lasnamäe-kunda veekihi põhjavesi on Kohtla-Järve poolkoksi prügila...

» Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2003. a.

KokkuvõteKirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2003. aasta tulemused näitavad, et lasnamäe-kunda veekihi põhjavesi oli Kohtla-Järve poolkoksi prügila...

» Kirde - Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2002. a.

KokkuvõteKirde-Eesti tööstuspiirkonna põhjavee orgaaniliste ühendite seire 2002. aasta tulemused näitavad, et Lasnamäe-Kunda veekihi põhjavesi oli Kohtla-Järve poolkoksi prügila...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee