Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire UlukiseireUlukiseire

Alaprogrammi tutvustus

Ulukiseire üheks põhiülesandeks on jahiulukite asurkondade seisundi jälgimine ja ettepanekute tegemine asurkondade soodsa seisundi säilitamiseks ja tasakaalustatud arenguks. Ulukiseire käigus kogutakse ja analüüsitakse infot ulukite kohta erinevatest allikatest: küttimisstatistika, ruutloendus, jahimeeste hinnang ulukite arvukusele, ulukivaatlused, kütitud isendite info. Lisaks registreeritakse sõraliste ja suurkiskjate tekitatud kahjustusi. Saadud tulemuste põhjal antakse hinnang ulukipopulatsioonide soolisele ja vanuselisele struktuurile, liikide levikule Eestis ja nende arvukusele. Nende andmete alusel koostatakse iga-aastased soovitused ulukite küttimismahtude ja –struktuuri kohta. Ulukivaaltustest ja kütitud isenditelt saadakse teavet ka populatsioonides levivate haiguste kohta (nt kärntõbi rebastel, kährikutel ja huntidel).

Ulukiseire hõlmab järgmisi loomaliike: põder, metssiga, punahirv, metskits (sõralised), karu, hunt, ilves (suurkiskjad), rebane, kährik, kobras, halljänes, metsnugis, mink, tuhkur, mäger, jahilinnud (haned, pardid, kanalised jt linnud). Küttimissoovitused antakse maakondade kaupa. Arvukused ja pesakondade arv (suurkiskjate puhul) esitatakse samuti maakondade lõikes.

Vt lisaks: http://eelis.ic.envir.ee:80/seireveeb/aruanded/13014_Ulukite_seirearuanne_2011.pdf

(allikas: riikliku keskkonnaseire ulukiseire aruanne 2011, Keskkonnateabe Keskus)

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Ulukiseire 2012. a.

KokkuvõtePeale põdra ei ole ühegi jahiuluki asurkonna seisund muutunud ebasoodsaks, mistõttu ei ole küttimise korraldamisel vaja ette võtta olulisi muudatusi. Põdraasurkonna arvukus on...

» Ulukiseire 2011. a.

KokkuvõteÜhegi jahiuluki asurkonna seisund ei ole muutunud ebasoodsaks, mistõttu ei ole küttimise korraldamisel vaja ette võtta olulisi muudatusi. Arvukus on tõusnud punahirvel ja põdral....

» Ulukiseire 2010. a.

KokkuvõteUlukiseire raames on arvestatud erinevate ulukiliikide küttimise, ruutloenduse, tehtud vaatluste ja jahimeeste hinnangupõhise loenduse andmeid. Sõraliste ja suurkiskjate puhul kasutati...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee