Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire RöövlinnudRöövlinnud

Alaprogrammi tutvustus


Röövlindude seire eesmärgiks on kolme linnuseltsi: haukaliste (Accipitriformes), pistrikuliste (Falconiformes) ja kakuliste (Stigiformes) seisundi jälgimine. Seireprojekt on oma praeguses mahus olnud käigus alates 1988. aastast ning riikliku keskkonnaseire programmi kuulunud alates 1994. aastast. Seire kohad on kindlate piiridega püsialad, mille minimaalsuurus lähtub röövlindude kohta piisavalt esindusliku andmevalimi vajadustest. Praegustel andmetel tuleks tavalisemate röövlinnuliikide puhul aastas uurida vähemalt 1000 km² suurust ala.

Kaardistamise ja pesade otsimise teel määratakse liikide kaupa röövlindude arvukus. Arvukust hinnatakse pesitsusterritooriumide (PT) arvuna. Võimalikult paljudel pesitsusterritooriumidel määratakse edukate ja edutute pesade arv (st munad või pojad pesas või mitte), poegade arv pesas ja lennuvõimestunud järglaste arv. Seiretulemuste alusel arvutatakse asustustihedus (PT/100km2), potentsiaalsete pesapaikade asustatus, pesakonna keskmine suurus ja produktiivus.

Seire tulemusi kasutatakse uuritavate röövlinnuliikide arvukuse muutuste ning ohustatuse väljaselgitamiseks. Röövlindude populatsioonide seisund on indikaatoriks loodusliku mitmekesisuse hindamisel. Tähtsaks teguriks röövlindude puhul on ka keskkonnasaaste, eriti kloororgaaniliste pestitsiidide saaste jälgimine, kuna niisugustel ühenditel on tugev mõju röövlinnuliikide suremusele ja produktiivsusele. Teavet keskkonnasaaste kohta saab riikliku keskkonnaseire teistest programmidest, nagu näiteks mullaseire, jõgede jt siseveekogude hüdrokeemiline seire, rannikumere seire (ohtlikud ained rannikumeres) jt.

Röövlindude seiret viib Eestis läbi Eesti Ornitoloogia Ühing.


  • (allikas: riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike röövlindude seire aruanne 2011, Eesti Ornitoloogiaühing)
scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Röövlinnud 2018.a.

Röövlinnuseire abil jälgitakse 22 Eestis pesitseva või talvitava röövlinnuliigi arvukust ja sigimisedukust. Neist 20 kuulub kaitsealuste liikide hulka ja 10 liiki linnudirektiivi 1. lisa...

» Röövlinnud 2017. a.

Röövlinnuseire abil jälgitakse 22 Eestis pesitseva või talvitava röövlinnuliigi arvukust ja sigimisedukust. Neist 20 kuulub kaitsealuste liikide hulka ja 10 liiki linnudirektiivi 1. lisa...

» Röövlinnud 2016. a.

Röövlinnuseire abil jälgitakse 22 Eestis pesitseva või talvitava röövlinnuliigi arvukust ja sigimisedukust. Neist 20 kuulub kaitsealuste liikide hulka ja 10 liiki linnudirektiivi 1. lisa...

» Röövlinnud 2015. a.

2015. aastal jälgiti röövlindude pesitsusaegset arvukust 15 seirealal kogupindalaga 1305 km² ning talvist arvukust 22 alal kogupindalaga 1275 km². Röövlindude sigimisedukuse seire käigus...

» Röövlinnud 2014. a.

Röövlindude arvukust ja sigimisedukust jälgiti 15 uurimisalal, kogupindalaga 1425 km², pesitsuse jälgimiseks kontrolliti 756 potentsiaalset pesapaika. Leiti 526 pesitsusterritooriumi, mis...

» Röövlinnud 2013. a.

Röövlindude arvukust ja sigimisedukust jälgiti 12 uurimisalal, kogupindalaga 1250 km², pesitsemise jälgimiseks kontrolliti 526 potentsiaalset pesapaika. Leiti 404 pesitsusterritooriumi, mis...

» Röövlinnud 2012. a.

Röövlindude arvukust ja sigimisedukust jälgiti 16 uurimisalal, kogupindalaga 1595 km². Leiti 541 pesitsusterritooriumi, mis kuulusid 20 liigile (s.h. 13 liiki haukalisi, 2 liiki pistrikulisi ja 5...

» Röövlinnud 2011. a.

KokkuvõtePeamiselt kõrgest hiirte arvukusest, osaliselt ka seirealade vahetumisest tingitult oli röövlinnustiku mitmekesisus seireperioodi suurim. Röövlindude arvukust hinnati 2011. aastal...

» Röövlinnud 2010. a.

KokkuvõteKokku hinnati röövlindude arvukust 11 uurimisalal, kogupindalaga 1035 km² (lisaks hinnati kolmel vaatlusalal valitud liikide arvukust). Leiti 457 pesitsusterritooriumi (PT), mis kuulusid...

» Röövlinnud 2009. a.

KokkuvõteKokku hinnati röövlindude arvukust 12 uurimisalal, kogupindalaga 1235 km² (lisaks hinnati kahel vaatlusalal valitud liikide arvukust). Leiti 488 pesitsusterritooriumi (PT), mis kuulusid...

» Röövlinnud 2008. a.

KokkuvõteKokku hinnati 2008. aasta seire käigus röövlindude arvukust 13 uurimisalal, kogupindalaga 1335 km² (lisaks hinnati kahel vaatlusalal valitud liikide arvukust). Leiti 546...

» Röövlinnud 2007. a.

KokkuvõteKokku hinnati 2007. aastal röövlindude arvukust 12 uurimisalal, kogupindalaga 1122 km². Täheldati 401 pesitsusterritooriumi, mis kuulusid 20 liigile (sh 12 liiki haukalisi, 2 liiki...

» Röövlinnud 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal hinnati röövlindude arvukust 15 uurimisalal kogupindalaga oli 1547 km², neist kahel tehti vaatlusi vaid kakuliste kohta. Täheldati 549 pesitsusterritooriumi, mis kuulusid...

» Röövlinnud 2005. a.

KokkuvõteKokku hinnati röövlindude arvukust usaldataval tasemel 15 uurimisalal, kogupindalaga 1605 km². Täheldati 710 pesitsusterritooriumi( PT), mis kuulusid 20 liigile, sh 11 liiki haukalisi,...

» Röövlinnud 2004. a.

Kokkuvõte2004. aastal täheldati röövlindude seirel 12 uurimisalal 414 pesitsusterritooriumi, mis kuulusid 20 liigile (12 liiki haukalisi, 2 liiki pistrikulisi ja 6 liiki kakulisi). Ei täheldatud...

» Röövlinnud 2003. a.

KokkuvõteProjekti "Röövlindude seire püsialadel" eesmärgiks on kolme linnuseltsi (haukaliste, pistrikuliste, kakuliste) seisundi jälgimine.Kokku tehti 2003. aastal välitöid 19 vaatlusalal,...

» Röövlinnud 2002. a.

KokkuvõteProjekti "Röövlindude seire püsialadel" eesmärgiks on kolme linnuseltsi (haukaliste, pistrikuliste, kakuliste) seisundi jälgimine. Seire käigus määrati liigiti röövlindude...

» Röövlinnud 2001. a.

KokkuvõteProjekti „Röövlindude seire püsialadel“ eesmärgiks on kolme linnuseltsi (haukaliste, pistrikuliste, kakuliste) esindajate seisundi jälgimine. Määrati röövlindude arvukus ja...

» Röövlinnud 1999. a.

Kokkuvõte1999. aastal toimus röövlindude seire 15 alal, kokku 34 UTM põhiruudus. Seireparameetriteks olid liigiline koosseis ja mitmekesisus, arvukus ja asustustihedus ning...

» Röövlinnud 1998. a.

KokkuvõteProjekti "Röövlindude seire püsialadel" eesmärgiks on kolme linnuseltsi (haukaliste, pistrikuliste, kakuliste) esindajate seisundi jälgimine. Seire käigus määratakse röövlindude...

» Röövlinnud 1997. a.

KokkuvõteSeireprojekti „Röövlindude seire püsialadel“ käigus toimub röövlinnuliikide pesitsusterritooriumite (PT) korduvkaardistamine püsivatel vaatlusaladel (statsionaarides)....
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee