Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Madalsoode ja rabade linnustikMadalsoode ja rabade linnustik

Allprogrammi tutvustus


Madalsoode ja rabade haudelinnustiku püsiseirealad asuvad Nigula, Männikjärve ja Marimetsa, Ruunasoo ja Laisma rabas. Erinevatel aastatel võivad vaatlusaladena lisanduda ka teised rabad.

Välitööd toimuvad mais ja juunis. Soode haudelinnustiku loendamiseks kasutatakse kindla laiusega loendusriba (300 m või 500 m), mille läbikäimisel registreeritakse kohatud linnuliigid. Poolkoloniaalsete kahlajate ning kajakate ja tiirude arvukuse hindamiseks kasutati ka loendust pikemalt distantsilt. Välitöödel kohatud linnud ja nende territooriumid kantakse 1:10 000 mõõtkavaga loenduskaardile. Loenduskaart koosneb helendatud ortofotost, selle peale trükitud mustvalge põhikaardi kontuurjoontest, koordinaatvõrgust nii geograafilises koordinaatsüsteemis WGS84 kui ka tasapinnalises ristkoordinaadistikus L-EST97 ning loendustransekti kontuurjoonest ja selle käänupunktidest.

Madalsoode ja rabade haudelinnustiku seire eesmärkideks on hinnata linnupopulatsioonide seisukorda ning erinevate liikide arvukust, samuti selgitada arvukuse muutuste põhjusi (muutused koosluste koosseisus ning funktsioonides, maastikulised muutused, turismikoormus jne).

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2017. a.

2017. aasta seirehooaega iseloomustab suhteliselt jahe ja hiline kevad. Kuigi ilm oli võrdlemisi heitlik, õnnestus välitööpeprioodil (11 mai - 18 juuni) sooritada 78 loendust. Kokku seirati 28...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2016. a.

Lääne-Eesti madalsoode (Tuhu, Kiive) linnuelupaikade seisund on viimase 15 aastaga drastiliselt halvenenud. Linnukoosluses ja taimkattes aset leidnud muutusi arvestades on madalsoode seisundi...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2015. a.

2015. aastal olid seires Nätsi ja Võlla rabad, Muraka raba, Nigula raba, Lindi raba, Tõhela raba ning Viru raba. Lisaks viidi läbi seireloendused Kuresoo taastamisalal, Hara jääksoo...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2014. a.

2014. aastal teostati erinevate tööde raames soode haudelinnustiku uurimist ja seiret ligi 230 km2 Eesti soodes. Koguti 8248 kontakti ning kaardistati 7250 pesitsusterritooriumit. Seirehooaja...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2013. a.

2013 aastal läbiti Eesti soodes kokku 228,4 km ulatuses loendusmarsruute. Täielikult inventeeriti 18 soolaiku kogupindalaga 12417 ha, millest 11 olid Alutaguse väikesood Muraka ja Agusalu...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2012. a.

Kokkuvõte2012. aastal toimus madalsoode ja rabade linnustiku seire Nigula, Männikjärve, Marimetsa, Laisma, Kastna, Meelva ja Muraka rabades, Kõnnumaa-Väätsa soodes ning Luhasoos ja...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2011. a.

Kokkuvõte2011. toimus ja rabade linnustiku seire Nigula, Männikjärve, Ruunasoo, Marimetsa, Laismaa ja Elbu rabas ning Avaste ja Kesu looduskaitsealade soodes.Võrreldes püsiseire algusega 1968....

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2010. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus tavapäraselt 2010. aastal iga-aastastel seirealadel Nigula ja Männikjärve rabades. Samuti korrati 1997. aastal läbiviidud loendusi...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2009. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus tavapäraselt 2009. aastal iga-aastastel seirealadel Nigula ja Männikjärve rabades. Samuti korrati 2003. aastal läbiviidud loendusi...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2008. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus tavapäraselt 2008. aastal iga-aastastel seirealadel Nigula, Männikjärve ja Marimetsa rabades. Lisaks jätkati 2007. aastal alustatud...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2007. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus 2007. aastal Nigula rabas, Männikjärve rabas, Marimetsa rabas ja Kuresoo raba põhjaosas. Välitööd toimusid ajavahemikul 21. maist...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2006. a.

Kokkuvõte2006. aastal toimus madalsoode ja rabade linnustiku seire Nigula ja Männikjärve rabas, Muraka ja Puhatu soostikus ning Marimetsa rabas. Nigula raba linnustikus uusi olulisi muutusi või...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2005. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku riiklik seire toimus 2005. aastal järgmistel seirealadel: Nigula raba, Männikjärve raba, Marimetsa raba, Tuhu madalsoo, Kodaja raba ja Rongu...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2004. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus 2004. aastal Nigula ja Endla soostiku rabadel. Iga-aastastel seirealadel Männikjärve ja Nigula rabas olid nii lindude üldarvukus kui...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2003. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus 2003. aastal järgmistel seirealadel: Nigula raba, Männikjärve raba, Paadla madalsood. Lisaks soolindude riikliku seirekohale Paadla...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2002. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade haudelinnustiku seire toimus 2002. aastal järgmistel seirealadel: Nigula raba, Männikjärve raba, Keava raba, Tõrasoo madalsoo, Laisma raba ja Kõnnu Suursoo.2002....

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2001. a.

KokkuvõteSoode linnustiku seire toimus 2001. aastal järgmistel seirealadel: Nigula rabas Pärnumaal, Männikjärve rabas Jõgevamaal, Emajõe-Suursoo idaosas Tartumaal ja Pada Kuresoos.Nigula rabas...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal toimus soode linnustiku seire järgmistel seirealadel: Nigula rabas (Nigula Looduskaitseala), Männikjärve rabas (Endla looduskaitseala), Emajõe-Suursoo Suursoos,...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 1999. a.

KokkuvõteSoode ja rabade linnustiku seire toimus 1999. aastal järgmistel seirealadel: Nigula raba, Männikjärve raba, Nätsi raba ja Riisa raba.Liikide arv (35) oli 1999. aastal Nigula rabas...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 1998. a.

KokkuvõteMadalsoode ja rabade linnustiku seire toimus 1998. aastal 12 seirealal: Nigula rabas, Männkjärve rabas, Lihula rabas, Kiive soos, Urita rabas, Võlla rabas, Tõhela rabas, Tolkuse rabas,...

» Madalsoode ja rabade linnustiku seire 1997. a.

Kokkuvõte1997. aastal toimus rabalindude seire järgmistes kohtades: Nigula raba, Männikjärve raba, Ruunasoo raba, Kodaja raba, Rongu raba, Põltsamaa (Epru) raba, Umbusi raba, Peterna...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee