Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Maastike kaugseireMaastike kaugseire

Allprogrammi tutvustus

Maastike kaugseire programmi eesmärgiks on täiendada olemasolevat seireprogrammi erinevates valdkondades, kus kaugseire meetodite kasutamine on otstarbekas ning vajalik (metsade lageraiealade seire, suurjärvede roostike seire, rannikumere seire). Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi raames on oluline koht kaugseire arendustööl, mis on seotud taimekoosluste seisundi ja selle muutuste jälgimisega. Maastike kaugseire programmi käigus on edasi arendatud senist keskmisemõõtkavaliste satelliitpiltide põhjal tehtava maastike kaugseire metoodikat. Peamised erinevused varasema metoodikaga võrreldes on põhikaardi ja mullamaskide lausaline kasutamine taimkatte klassifitseerimisel ning normeeritud muutuste kasutamine muutunud alade tuvastamisel.

Täiendatud on keskmise ruumilise lahutusega satelliidi Landsat skannerite Thematic Mapper (TM) ja Enhanced Thematic mapper Plus pilte kasutades Eesti suurjärvede Võrtsjärve ja Peipsi järve ning mereranna rannaroostike aegridasid. Metsastuva põllumajandusmaa klassifitseerimiseks kasutatakse scannerite ASTER ja SPOT HRV pilte. Puistute lehtpuude ja okaspuude suhteline koosseis klassifitseeritakse Landsat TM piltidelt.

Peamisteks töövahenditeks on kaugseire puhul satelliitpildid, kuid vajalikud on ka maapealsed kohtmõõtmised, mille abil on võimalik hinnata kaugseire meetodite täpsust ja usaldusväärsust.

Maastike kaugseire programmi arendamisega tegeleb Tartu Observatoorium.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Maastike kaugseire 2017. a.

Allprogramm „Maastike kaugseire 2017“ sisaldab kolme ülesannet: Eestis ajavahemikus 2016–2017 raiutud lageraiealade hindamine; neljas vabalt valitud maakonnas ajavahemikes 2015–2016 ja...

» Maastike kaugseire 2016. a.

» Maastike kaugseire 2015. a.

» Maastike kaugseire 2014. a.

2014. a. seiretöös kasutati satelliitide seeria Landsat keskmise ruumilise lahutusega skannerite Thematic Mapper (TM) ja Operational Land Imager (OLI) satelliidipilte. Nimetatud skannerite...

» Maastike kaugseire 2013. a.

Seiretööna on USGS Landsat-piltide arhiivist (glovis.usgs.gov) alla laetud Eesti ala katvad Landsat 8 satelliidipildid. Heakvaliteediliste, st. pildiväljade vähese pilvisusega piltidega on kaetud...

» Maastike kaugseire 2012.a.

KokkuvõteMaastike kaugseire allprogrammi 2012. aasta seiretöös kasutati satelliitide Landsat 5 ja Landsat 7 keskmise ruumilise lahutusega skannerite Thematic Mapper (TM) ja Enhanced Thematic Mappe...

» Maastike kaugseire 2011. a.

KokkuvõteMaastike kaugseire allprogrammi 2011. aasta seiretöös kasutati satelliidi Landsat keskmise ruumilise lahutusega skanneri Thematic Mapper (TM) 2011. aastal pildistatud pilte ning sama...

» Maastike kaugseire 2010. a.

KokkuvõteMaastike kaugseire allprogrammi 2010. aasta seiretööna kasutati keskmise ruumilise lahutusega satelliidi Landsat skannerite Thematic Mapper (TM) ja Enhanced Thematic Mapper Plus 2010....

» Maastike kaugseire 2009. a.

KokkuvõteMaastike kaugseire allprogrammi 2009. a seiretööna täiendati keskmise ruumilise lahutusega satelliidi Landsat skannerite Thematic Mapper (TM) ja Enhanced Thematic mapper Plus pilte...

» Maastike kaugseire 2008. a.

Kokkuvõte2008. aasta olulisemateks tulemusteks maastike kaugseire programmi raames olid 2008. aastal valminud Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse, Tartu Observatooriumi, Tartu Ülikooli,...

» Maastike kaugseire 2007. a.

KokkuvõteMaastike kaugseire 2007 aasta programmi peamiseks eesmärgiks oli 1996. kuni 2002. aastal Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses (ITK) väljatöötatud "Maastike kaugseire" metoodika...

» Maastike kaugseire 2006. a.

KokkuvõteEesti maastike muutuste uuringute ja kaugseire töös kasutati keskmise ruumilise lahutusega (piksli suurus maapinnal 30 m) ning väikese raadiomeetrilise lahutusega Landsat Thematic Mapper...

» Maastike kaugseire 2005. a.

KokkuvõteSeireprojekti eesmärgiks oli keskmise ruumilise lahutusega satelliidipilte (satelliidi Landsat skannerite Thematic Mapper ja Enhanced Thematic Mapper pilte), digitaalseid ortofotosid,...

» Maastike kaugseire 2004. a.

KokkuvõteSeireprojekti eesmärgiks oli keskmise ruumilise lahutusega satelliidipilte (satelliidi Landsat skannerite Thematic Mapper ja Enhanced Thematic Mapper pilte), digitaalseid ortofotosid,...

» Maastike kaugseire 2003. a.

Kokkuvõte2003. aastal oli maastike kaugseire seirealaks Kõnnumaa maastikukaitseala ja seda ümbritsev 3 km laiune puhvervöönd. Satelliidi Landsat 7 ETM+ ülesvõtte põhjal toimus maakatte...

» Maastike kaugseire 2002. a.

KokkuvõteMaakatte muutuste jälgimiseks loodi maakatteklasside kaardid 16 üksusega. Need kaardid olid aluseks nii pindalaliste kui mitmekesisuse muutuste seireks. Maakatteklasside kaardid olid...

» Maastike kaugseire 2001. a.

Kokkuvõte2001. aasta aruanne käsitleb 4 püsiseireala — Alam-Pedja, Soomaa, Lahemaa ja Saarejärve — maastikulist mitmekesisust ja selle muutusi seireperioodil 1988–1995. Maastiku...

» Maastike kaugseire 2000. a.

Kokkuvõte2000. aastal oli maastike kaugseires põhiliseks ülesandeks välja pakkuda metoodika maastike mitmekesisuse ja selle muutuste seireks, samuti analüüsida mitmekesisuse pindalalist...

» Maastike kaugseire 1998. a.

KokkuvõteMaastike kaugseire 1998. aasta aruanne käsitleb Lahemaa seireala kohta tehtud satelliitseiret. Satelliitseire käigus toimus 1988. ja 1995. aasta satelliitandmete põhjal 25...

» Maastike kaugseire 1996. a.

Kokkuvõte1996. aastal alustati maastikuseire alamprogrammi raames maastiku kaugseirega. Projekti eesmärgiks on määrata satelliitkaugseire, kartograafilise materjali ja maapealsete kontrolli...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee