Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Kesktalvine veelinnuloendusKesktalvine veelinnuloendus

Allprogrammi tutvustus

Veelindude taliloendusel kasutatakse ankeete, mis saadetakse vaatlejatele. Lisaks varem kasutatud UTM-süsteemile, kus loenduspaigaks oli ala, suurusega 10x10 km on kasutusele võetud ka geograafiline jaotus (rannikul), mille puhul on seirekohaks looduslikult piiritletav ala. Eesti rannik on jaotatud 7 suursektoriks, 20 alasektoriks ja 338 loendussektoriks. Selline jaotusskeem rannikul hõlbustab kaasaegsete loendusmeetodite (n. lennuloendused) kasutamist. Samuti on lihtsam kaitsemeetmete rakendamine, sest loendusalade piirid on sageli ühildatavad kaitstavate alade piiridega. Siseveekogudest on püütud hõlmata kõiki alasid, kus toimub regulaarne talvitavate veelindude loendus. Seire käigus hinnatakse talvituvate veelindude arvukust ja hinnatakse populatsioonide seisundit.

Rahvusvaheliselt koordineerib kesktalvist veelinnuloendust Wetlands International. Eestis koordineerib programmi Eesti Ornitoloogiaühing.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kesktalvine veelinnuloendus 2018. a.

Eestis alustati veelindude kesktalvise loendusega Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni eestvõttel 1960. a. jaanuaris. Alates 1967. a. lülitus Ahto Jõe (ZBI) initsiatiivil projekti ka ELUS-i...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2017. a.

Eestis alustati veelindude kesktalvise loendusega Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni eestvõttel 1960. a. jaanuaris. Alates 1967. a. lülitus Ahto Jõe (ZBI) initsiatiivil projekti ka ELUS-i...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2016. a.

Eestis alustati veelindude kesktalvise loendusega Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni eestvõttel 1960. a. jaanuaris. Alates 1967. a. lülitus Ahto Jõe (ZBI) initsiatiivil projekti ka ELUS-i...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2015. a.

2015. a. kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 62 linnuliigi kohta, kellest vee- ja rannikulinde oli 42 liiki. Eesti vete arvukamaks talvitajaks on aul, keda võib...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2014. a.

2014. a. kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 72 linnuliigi kohta, kellest veelinde oli 39 liiki. Võrreldes eelnevate aastatega on 2014. a. talvituvate veelindude...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2013. a.

2013. a. kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 62 linnuliigi kohta, kellest veelinde oli 37 liiki. Võrreldes eelnevate aastatega on 2013. a.  talvituvate veelindude...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2012. a.

KokkuvõteEestis alustati veelindude kesktalvise loendusega Lindude Rände Uurimise Balti Komisjoni eestvõttel 1960. aasta jaanuaris. Alates 1967. aastast lülitus Ahto Jõe (ZBI) initsiatiivil...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2011. a.

Kokkuvõte2011. aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus koguti andmeid 69 linnuliigi kohta, kellest veelinde oli 36 liiki. Võrreldes eelnevate aastatega on kahel viimasel aastal talvituvate...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2010. a.

Kokkuvõte2010. aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus koguti vaatlusandmeid kokku 63 linnuliigi kohta, kellest veelinde oli 32 liiki. Tulenevalt jääoludest oli talvitavate veelindude arvukus...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2009. a.

Kokkuvõte2009.aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus koguti vaatlusandmeid kokku 74 linnuliigi kohta, kellest veelinde oli 33 liiki. Arvukamad talvitujad olid aul ja sõtkas. Auli arvukus...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2008. a.

Kokkuvõte2008. aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid 34 veelinnu liigi kohta. Võrreldes eelmiste aastatega oli talvituvate veelindude liigiline koosseis ja arvukus...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2007. a.

KokkuvõteVeelindude taliloendusel kasutatakse ankeete. 2007. a jaanuaris saadeti välja 250 ringkirja koos ankeediga ning nendele vastas 59% vaatlejatest. 2007. a kesktalvise veelinnuloenduse...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2006. a.

Kokkuvõte2006.aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus koguti vaatlusandmeid kokku 67 liigi kohta, kellest veelinde oli 37 liiki. Kuna Eesti rannikumeri oli jäävaba ning atraktiivne siinsetele...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2005. a.

KokkuvõteVeelindude taliloenduse projektile on põhiliselt edu taganud lihtsa ankeedi kasutamine. 2005.aasta jaanuaris saadeti välja 250 ringkirja koos ankeediga ning nendele vastas 52%...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2004. a.

Kokkuvõte2004.aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 65 liigi kohta, kellest veelinde oli 35 liiki. Võrreldes eelmise aastaga oli talvituvate veelindude liigiline...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2003. a.

Kokkuvõte2003. aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 65 liigi kohta, kellest veelinde oli 23 liiki. Võrreldes eelmiste aastatega oli talvituvate veelindude...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2002. a.

Kokkuvõte2002. aasta kesktalvise veelinnuloenduse käigus saadeti vaatlusandmeid kokku 50 liigi kohta, kellest veelinde oli 29 liiki. Külma talve tõttu olid paljud lindudele atraktiivsed merelahed...

» Kesktalvine veelinnuloendus 2001. a.

Kokkuvõte2001. aasta jaanuaris toimunud kesktalvisel veelinnu loendusel kohati 29 liiki veelinde.Eesti vete arvukamaks talvitujaks on aul (Clangula hyemalis), keda loendati kokku 16 834 isendit....

» Kesktalvine veelinnuloendus 1999. a.

Kokkuvõte1999. aasta jaanuaris toimunud kesktalvisel veelindude loendusel saadeti välja 230 loendusankeeti ning nendele vastas 55% vaatlejatest.Loenduse andmetel on Eesti vete arvukamaks...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee