Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire Kaugseire arendustööKaugseire arendustöö

Allprogrammi tutvustus

Statistilised metsainventeerimised on kujundatud hindama suurte alade metsatagavara, seetõttu nende täpsus väiksemate üksuste hindamisel on madal. Samas on metsade ülepinnaline inventeerimine äärmiselt kulukas ja seetõttu teostatav vaid pikaajalise intervalliga. Tekkiva tühikut aitab täita nn “multi source” inventeerimine, mis kasutab nii statistiliste inventeerimiste käigus kogutud andmeid kui ka mitmesuguste sensorite poolt kogutud ruumilisi andmeid.
Üheks “multi source” meetodiks on KNN (K-nearest neighbour ehk k-lähima naabri) algoritm. Kaugseire arendustöö KNN-meetodi rakendamise projekti eesmärgiks oli KNN-algoritmi kasutava arvutiprogrammi väljatöötamine, mis võimaldab hinnata vabalt valitud satelliidipildi elemendi (pikseli) takseertunnuseid. KNN meetodit on edukalt kasutanud mitmete riikide metsade inventeerimisega tegelevad institutsioonid ja uurimisasutused. Meetodi eelisteks on tema odavus, mis tuleneb eelkõige sellest, et kasutatakse juba olemasolevaid andmeid ja suur paindlikkus – üheaegselt võib hinnata vajadusel kõiki takseertunnuseid.


Lisaks KNN-meetodi arendusele toimub kaugseire programmi arendustöid ka teistes suundades, näiteks taimkatte kaugseire metoodika täiendamine.


Kaugseire arendusega tegeleb Tartu Observatoorium taimkatte töörühm.

scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kaugseire arendustöö 2005. a.

KokkuvõteProjekti eesmärgiks oli kNN algoritmi rakendamine Viljandi maakonna ja sellesse kuuluvate valdade takseerparameetrite hindamisel. Aruandes on seletatud kNN meetodi rakendamise üldist...

» Kaugseire arendustöö 2004. a.

KokkuvõteMaastike kaugseire tulemused näitavad, et praeguseks põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud maadest on aastaks 2003 metsastunud 2% 1990ndal aastal põllumajandusmaana kasutusel...

» Kaugseire arendustöö 2003. a.

KokkuvõteKaugseire arendusprojekti raames toimus 3. juunil 2003 Eesti esimene kaugseire seminar. Tartu Observatooriumi poolt tehti üleskutse esitada kaugseire rakendusprojekte, millised võiksid...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee