Asute siin: Avaleht Programmid Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire KalastikKalastik

Alaprogrammi tutvustus

Kalastiku seire raames uuritakse erinevate projektidega kalastiku seisundit erinevates veekogudes. 2003. aastal toimus seire Peipsi, Pihkva ja Lämmijärves. Tööde käigus anti hinnang külmalembeste kalade (rääbis, siig ja luts) ja soojalembeste kalade (koha, latikas, särg) seisundi kohta.

Aastatel 2010 ja 2011 toimusid Eesti Loodushoiu Keskuse eestvedamisel LIFE+ programmi projekti „Happyfish" raames süvendustööd. 2011. aastal tehti nendel jõgedel elustiku seire. Kalastiku ja veekeemia parameetreid seirati nii enne kui ka pärast süvendustöid, samuti tööde toimumise ajal. Seiretööde käigus kogunenud informatsioon näitab süvendamise lühiajalisi mõjusid ja, mis veelgi tähtsam, loob baasi ökoloogiliste muutuste hindamiseks pikema aja jooksul.

Andmestik koguti välitööde käigus valdavalt aastatel 2010-2011 vajadusel kasutati ka varasemaid andmeid. Veevool tööde ajal oli väga väike või puudus, seetõttu kasutati seirepüükidel järveliste elupaikade standardset metoodikat; seirekomplekti kuulusid spetsiaalsed multisektsioonsed Nordic-tüüpi nakkevõrgud (pikkus 36 m, kõrgus 1,5 m, nii pelaagilised (ujuvad) kui ka bentilised (uppuvad), silmasuurused 12 sektsioonis (sõlmest sõlmeni) 5-55 mm) ja täiendavad suuresilmalised (60 mm ja 80 mm) nakkevõrgud. Võrgud asetati püügile enne päikeseloojangut ja võeti välja järgmisel hommikul pärast päikesetõusu. Püütud kaladel tehti ihtüoloogiline analüüs, määrati liigiline kuuluvus, mõõdeti täispikkus ja mass, vajadusel määrati sugu. Valdav enamus püükidest toimus suvisel ja sügisesel perioodil. Referentsaladena vaadeldi 2010. aastal süvendatud vanajõgede puhul viitteistkümmet süvendamata vanajõge. Veekeemia parameetrid (temperatuur, hapnikusisaldus ja küllastumus hapnikuga) mõõdeti aparaadiga Marvet Junior. Vee läbipaistvust mõõdeti valge Secchi kettaga (diameeter 30 cm).

(lisainfo: projekt Happyfish)scroll back to top

Prindi

Aruanded :

» Kalastik 2011. a.

KokkuvõteAruanne annab ülevaate elustiku seirest Emajõe vanajõgedel, mille suudmed süvendati 2010. ja 2011. aastal Eesti Loodushoiu Keskuse eestvedamisel LIFE+ programmi projekti "Happyfish"...
  << Tagasi

KEM logo

KTK logo

Keskkonnaameti logo

KLAB logo

Keskkonnaagentuur | Mustamäe tee 33, Tallinn | tel: 66 60 901, faks: 66 60 909, e-post: kaur@envir.ee